Ratarstvo Stranica 3

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Zaštita od bolesti i korova u usjevima ječma

Važna mjera u tehnologiji proizvodnje o kojoj ovisi količina i kvaliteta uroda. Unatoč sistemima obrade tla koji smanjuju populaciju korova, zaštita od korova herbicidima...

Berba duhana

List duhana bere se u tehničkoj zriobi. Listovi postupno dozrijevaju od baze prema vrhu stabljike. Tjedno dozrjevaju 2 – 3 lista, a berba obično traje...

Vrijeme i dinamika uzimanja uzoraka za analizu tla

Uzorkovanje tla najbolje je obaviti poslije žetve/berbe prethodnog usjeva, obvezno prije gnojidbe, a temperatura tla u vrijeme uzorkovanja treba biti iznad 5°C. Poljoprivredni proizvođači imaju...

Sjetva raži

Raž ozima diploidna je žitarica izgledom slična pšenici. Za razliku od pšenice, raž ima duža i tanja zrna, a boja joj varira od žućkasto-smeđe...

Jesenska gnojidba ozimih žitarica

Pod jesenskom gnojidbom ozimih žitarica podrazumijeva se osnovna i predsjetvena gnojidba. Osnovna gnojidba obavlja se zajedno sa osnovnom obradom tla, najčešće je to oranje, pri...

Agrotehnika u sjetvi pšenice

Kod nas se pšenica uzgaja najčešće u plodoredu sa kukuruzom, pa ne postoji mogućnost većeg izbora plodoreda za pšenicu. Kukuruz kao predusjev za pšenicu može...

Gnojidba ozimih žitarica prije sjetve

Već u prvim danima života mlade biljčice usvajaju hranjive tvari iz tla svojim tek razvijenim korjenčićem. Zato je u početnim fazama rasta, kada je korjenčić...

Gnojidba djetelinsko – travnih smjesa (DTS)

Djetelinsko travne smjese (DTS) su sastavljene od trava i djetelina čija je prvenstvena namjena hranidba preživača. Ove smjese imaju cijeli niz prednosti u usporedbi...

Jesenska primjena herbicida u ozimim žitaricama

U razdoblju od 10.-20.(25.) listopada optimalni su rokovi sjetve ozimih žitarica (ječam, pšenica, raž, pšeno-raž ili tritikale). Zbog gustog sklopa i relativno visokog rasta ozimih...

Važnost kemijske analize tla za potrebe gnojidbe

Zadatak čovjeka je sačuvati tlo od zagađenja i proizvesti zdravstveno ispravnu hranu. To se može provesti samo pravilnom primjenom mineralnih gnojiva. Prvi preduvjet za...

Žuta kukuruzna sovica

Helicoverpa armigera Hubn. (žuta kukuruzna sovica, pamukova sovica, sovica paprike) jedna je od najopasnijih štetočina većine poljoprivrednih kultura. Izrazito je polifagna vrsta – hrani...

Skladištenje umjetnih gnojiva

Stajanjem u skladištu gnojiva ne gube hranjiva svojstva, ali loši uvjeti skladištenja mogu lako uzrokovati pogoršanje fizikalnih svojstava (stvaranje prašine, pojavu gruda), tj. sipkosti,...

Žetva suncokreta

Porijeklom je iz Amerike gdje su ga stare Maje štovale kao simbol svjetlosti i plodnosti a donesen je u Europu u 16. stoljeću nakon...

Žetva soje

Mahune soje postupno sazrijevaju od osnove stabla prema vrhu. U sorti kraće vegetacije postupnost je slabije izražena i obrnuto. Značajna osobina u pogledu sazrijevanja je...