Ratarstvo Stranica 3

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Kada treba obaviti prvu prihranu pšenice?

Prvu prihranu treba obaviti u proljeće čim se osjeti da dolaze aktivne temperature koje omogućuju usvajanje dušika.  To su dnevne temperature zraka oko 10ºC, a...

Priprema za proizvodnju sadnica duhana

Rasada duhana može se proizvoditi u hladnim, polutoplim i toplim plastenicima. Koji će se plastenici koristiti zavisi od klimatskih uvjeta i mogućnosti proizvođača. Iskustva...

Gnojidba uljane repice

Kod određivanja količine i odnosa mineralnih gnojiva u ishrani uljane repice neophodno je napraviti kemijsku analizu tla. Razliku između količine hranjiva koju biljci osigurava...

Pljesnivost kukuruza

Kukuruz se kod nas koristi za prehranu ljudi i domaćih životinja. Na zrnu kukuruza u polju tijekom vegetacije, pogotovo kasnije tijekom skladištenja, javlja se...

Uzgoj jarog ječma

Da bi zadovoljili postizanje odgovarajuće kvalitete i dobili ekonomičan prinos potrebno je držati se osnovnih tehnoloških normi u proizvodnji.Izbor proizvodne površine i kvalitete tlaNajbolje...

Najbolji predusjevi za kukuruz

Najbolji predusjevi za pšenicu su pšenica i druge strne žitarice. U vlažnijim krajevima poslije pšenica može se s dosta uspjeha uzgajati neki ljetni međuusjev...

Zaštita pšenice od bolesti i korova

Zaštita pšenice od bolesti i štetnika počinje pri proizvodnji i doradi sjemena, a završava u skladištu nakon žetve. Sjemenski usjevi moraju biti uspješno zaštićeni...

Osnovna gnojidba pšenice

Nove sorte su većega genetskog potencijala što osigurava i veće urode. Kako bi se iskoristio visoki potencijal rodnosti današnjih sorti, ishrana i gnojidba neizostavne...

Koje su vrste gnojiva potrebne pšenici?

Zahvaljujući velikim rezultatima domaćih selekcija, imamo odličan asortiman visokorodnih kvalitetnih sorata za sve namjene. Bitno su smanjene štete od polijeganja, kraća stabljika, čvršća, bolje...

Upoznajte Tvornicu ulja Čepin

Jeste li znali da riječ suncokret potječe iz grčkih riječi helios (sunce) i athos (cvijet)? Iz tog značenja proizlazi popularni izraz kako se suncokret...

Uzroci zakiseljavanja tla

Vapneni materijali koji se kalcifikacijom dodaju i miješaju s tlom poslije otapanja popravljaju kiselu reakciju tla - povećavaju pH-vrijednost.Reakcija prirodnih tala varira u rasponu...

Štetnici u šećernoj repi

Najznačajniji štetnici šećerne repe su kukci, nematode, stonoge, puževi, sisavci i drugi.Od kukaca se najčešće javljaju u tlu žičnjaci i grčice. No tijekom vegetacije...

Štetnici na lucerni

Postoji nekoliko vrsta štetnika na lucerni koji uz samu lucernu napadaju i druge ratarske kulture. Najpoznatiji među njima je lucernina pipa.Lucernina pipaRasprostranjen je štetnik....

Agrotehnika proizvodnje djetelinsko travnih smjesa

Djetelinsko-travne smjese se mogu koristiti za proizvodnju sijena, sjenaže, silaže i za ispašu stoke.Također, one na zasijanim površinama poboljšavaju strukturu tla, a njihovo korištenje...