Ratarstvo Stranica 3

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Uloga dušika, fosfora i kalija u ratarstvu

U poljoprivrednoj proizvodnji osobito su važna makrohraniva dušik, fosfor i kalij jer ovisno o njihovim zalihama u tlu, nadomještamo ih gnojidbom, kako bi biljke...

Sjetva međukultura u ratarstvu

Zahvaljujući kratkoj vegetaciji, uljana repica, gorušica i phacelija potkraj ljeta i početkom jeseni daju bogat urod biomase - nadzemne biljke i korijenska masa. Osim vode...

Sjetva travnjaka

Travnjaci su poljoprivredne površine obrasle tratinom sastavljenom od gustog sklopa više biljnih vrsta. Gospodarska vrijednost travnjaka bitno je određena botaničkim sastavom tratine. Od velikog broja...

Sjetva i plodored kod uzgoja pšenoraži

Tritikale ili pšenoraž najbolje uspijeva na černozemu, ali se može uzgajati i na pjeskovitim tlima i tresetištima te kiselim tlima. Najbolji su predusjevi za tritikale...

Iskorištavanje gnojnice u prihrani zemljišta

Gnojnica je u najvećoj mjeri zapravo urin koji potječe od krutih dijelova gnoja za vrijeme njegova skladištenja, odnosno već u štali. Međutim, gnojnica ponekad sadrži...

Važnost dušika, fosfora i kalija u uzgoju suncokreta

U ishrani svake kulture kao i kod suncokreta osobito je bitan unos makrohranjiva dušika, fosfora i kalija te manji udio mikrohranjiva za njen rast...

Korovi mogu biti značajan izvor zaraze

Obično se kod nas događa da se korovi nakon žetve ili berbe uzgajane kulture više uopće ne suzbijaju, i tako ostaju i dalje nesmetano...

Propusti u suzbijanju korova u šećernoj repi

Posljednjih godina, zbog gospodarskih i ekoloških razloga, nastoji se racionalizirati primjenu herbicida a da se ne umanji njihov biološki učinak. Ovakav pristup suzbijanju korova, između...

Jesenski štetnici na žitaricama

Posebice je važan virus žute patuljavosti ječma (BYDV) koji parazitira na više od 100 vrsta iz porodice trava (Poaceae), među kojima su najznačajniji ječam,...

Uzgoj crvene djeteline

Crvena djetelina ne podnosi visoke temperature, ljetne suše, ni visoku podzemnu vodu. Najbolji predusjev za crvenu djetelinu su okopavine gnojene stajskim gnojem. Osnovna obrada...

Reducirana obrada tla

Reducirana obrada tla u pravilu isključuje oranje, a sastoji se od različitih zahvata poput plitke plošne obrade teškim tanjuračama ili čizel plugom, obrade u...

Suzbijanje korova na strništima

Problem zakorovljenosti usjeva je sve izraženiji s obzirom na to da se našim poljima šire nove vrste korova ali i da postojeće postaju manje...

Agrotehnika uzgoja šećerne repe

Šećerna repa je zahvalna kultura za plodored. Budući da zahtjeva kvalitetnu obradu tla, dobru gnojidbu i zaštitu od korova, dugoročno pozitivno utječe na plodnost...

Švedska djetelina

Švedska djetelina ima nježniju stabljiku, koja lako poliježe. Stoga se često uzgaja u smjesi s travama koje joj služe kao oslonac. Sijana u smjesi...