Ratarstvo Stranica 3

Ratarstvo

Edukacija i članci iz područja ratarstva i agrotehnike…

Korištenje dušičnih gnojiva

Gnojiva s dušikom se unose u tlo u vrijeme pogodno za agrotehničke zahvate, osim u slučajevima kada je to Pravilnikom zabranjeno.Na područjima koja su...

Sjetva kukuruza

Osnovna obrada tla ovisi o pretkulturi. Osnovno oranje treba izvesti u jesenskom razdoblju na dubinu 25-30 cm, a zajedno s oranjem treba obaviti i...

Predsjetvena gnojidba okopavina

Okopavine su poljoprivredne kulture koje se siju ili sade na šire međuredne razmake u proljetnom razdoblju.U ove poljoprivredne kulture, koje se proizvode u Hrvatskoj...

Predsjetvena gnojidba kukuruza, soje, suncokreta i krumpira

Predsjetvena gnojidba proljetnih kultura obavlja se zajedno sa pripremom tla prije sjetve i tada se rasuto gnojivo unosi u plići sloj tla tanjuračama ili...

Sjetva i uzgoj soje

Prilikom izbora sorte, prednost treba dati sortama koje formiraju prve mahune višlje na stabljici, zatim kod kojih se prilikom sazrijevanja mahuna listovi i stablo...

Proljetni štetnici uljane repice

Uljanu repicu napada oko 13 vrsta štetnika no nekoliko ih može uzrokovati ekonomski značajne štete tijekom jeseni i proljeća.Velika i mala proljetna repičina pipaOdrasli...

Predsjetvena gnojidba kukuruza

Gnojidba kukuruza pred sjetvu vrlo je važna jer se njome osiguravaju biljna hranjiva potrebna kukuruzu u vrijeme njegovog klijanja i nicanja.Ova se gnojidba obavlja...

Obrada tla za proljetne kulture

Za proljetne kulture vrlo je važna «zimska brazda» odnosno jesensko duboko oranje jer je istoj zadatak nakupljanje vode preko vlažnog razdoblja jeseni i zime...

Kada treba obaviti prvu prihranu pšenice?

Prvu prihranu treba obaviti u proljeće čim se osjeti da dolaze aktivne temperature koje omogućuju usvajanje dušika.  To su dnevne temperature zraka oko 10ºC, a...

Priprema za proizvodnju sadnica duhana

Rasada duhana može se proizvoditi u hladnim, polutoplim i toplim plastenicima. Koji će se plastenici koristiti zavisi od klimatskih uvjeta i mogućnosti proizvođača. Iskustva...

Gnojidba uljane repice

Kod određivanja količine i odnosa mineralnih gnojiva u ishrani uljane repice neophodno je napraviti kemijsku analizu tla. Razliku između količine hranjiva koju biljci osigurava...

Pljesnivost kukuruza

Kukuruz se kod nas koristi za prehranu ljudi i domaćih životinja. Na zrnu kukuruza u polju tijekom vegetacije, pogotovo kasnije tijekom skladištenja, javlja se...

Uzgoj jarog ječma

Da bi zadovoljili postizanje odgovarajuće kvalitete i dobili ekonomičan prinos potrebno je držati se osnovnih tehnoloških normi u proizvodnji.Izbor proizvodne površine i kvalitete tlaNajbolje...

Najbolji predusjevi za kukuruz

Najbolji predusjevi za pšenicu su pšenica i druge strne žitarice. U vlažnijim krajevima poslije pšenica može se s dosta uspjeha uzgajati neki ljetni međuusjev...