Fungicidi Ratarstvo Stranica 2

Ratarstvo

APRON XL 350 ES

Apron XL 350 ES je sistemični fungicid za tretiranje sjemena namjenjen suzbijanju bolesti koje se prenose sjemenom, kao i zaštiti od prvih zaraza plamenjačom...

ANTRACOL COMBI WP 76

Antracol Combi WP 76O je fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje bolesti kod vinove loze. Proizvođač je Bayer CropScience AG, a distributer i...

AMISTAR EXTRA

Amistar Extra je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu, šećernoj repi, hrastu i uljanoj repici proizvođača Syngenta Crop Protection AG, distributera i...

AMISTAR OPTI

Amistar OPTI je preventivno-kurativni kontaktno sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu i pšenoraži proizvođača Syngenta Crop Protection AG i distributera...

AMISTAR 250 SC

Amistar 250 SC je fungicid sistemičnog i translaminarnog djelovanja za preventivno suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu, raži, pšenoraži i šećernoj repi. Proizvođač je...

ALIETTE FLASH

Aliette Flash je sistemični preventivni i kurativni fungicid proizvođača, distributera i zastupnika Bayer CropScience AG.Formulacija sredstva: vododispergirajuće granuleNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo,...

ACROBAT MZ WG

Acrobat MZ WG je kombinirani kontaktno-sistemični preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača i distributera BASF Agro.Formulacija sredstva: vododispergirajuće granuleNamjena sredstva:  fungicidPodručje primjene: vinogradarstvo,...

ACROBAT MZ

Acrobat MZ je kombinirani kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača i distributera BASF Agro B.V.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: vinogradarstvo, povrćarstvo,...

BORDOŠKA JUHA Caffaro 20 WP

Caffaro 20 WP je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Isagro S.p.A. Distributer, zastupnik je Poljopromet d.o.o.Namjena sredstva: fungicid, baktericidPodručje primjene:  voćarstvo,...

BALDO M

Baldo M je kombinirani fungicid za zaštitu vinove loze, povrće i duhana proizvođača Herbos d.d.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvoOrijentacijska...

BAVISTIN FL

Bavistin FL je sistemični fungicid proizvođača BASF SE, distributera i zastupnika BASF Croatia d.o.o.Formulacija sredstva: koncentrat za suspenzijuNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, ratarstvoOrijentacijska...

BAYCOR WP 25

Baycor WP 25 je preventivni i kurativni sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Bayer CropScience AG.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo,...

BAYTAN FS 150

Baytan FS 150 je sistemični fungicid za vlažno tretiranje i suzbijanje bolesti koje se prenose sjemenom proizvođača Bayer CropScience AG.Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija za...

BLAUVIT

Blauvit je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača HI ŽupaFormulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene:...