Fungicidi Ratarstvo Stranica 3

Ratarstvo

BORDOŠKA JUHA

Bordoška juha je kontaktni preventivni fungicid za primjenu u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača Industria chimica Scarmagnan Alberto & C. s.a.s.Formulacija sredstva: močivo...

BORDOŠKA JUHA 20 WP

Bordoška juha 20WP je kontaktni preventivni fungicid za primjenu u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača Nufarm GmbH & Co KG.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena...

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

Bordoška juha 20WP Manica je kontaktni preventivni fungicid proizvođača Manica S.p.A.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvoOrijentacijska cijena: ( nije...

BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP

Bordoška suspenzija 20 WP je kontaktni preventivni fungicid proizvođača Herbos d.d.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno biljeOrijentacijska cijena:...

BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20

Bordoška suspenzija S-20 je kontaktni preventivni fungicid proizvođača HI ŽupaFormulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvoOrijentacijska cijena: ( nije dostupna...

BUMPER 25 EC

Bumper 25 EC je sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti pšenice, ječma i vinove loze proizvođača Irvita Plant Protection N.V.Formulacija sredstva: koncentrat za emulzijuNamjena...

CADILLAC 80 WP

Cadillac 80 WP je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Agria S.A.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvoOrijentacijska...

CAIMAN WP

Caiman WP je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu proizvođača Arysta Lifescience S.A.S.Formulacija sredstva: vododispergirajuće granuleNamjena sredstva:...

CAPTAN ST-S

Captan ST-S je fungicid u obliku tekuće suspenzije za vlažno tretiranje sjemena kukuruza proizvođača Chromos Agro d.d.Formulacija sredstva: koncentrat za suspenzijuNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene:...

CARAMBA

Caramba je kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača BASF Agro B.V.Formulacija sredstva: koncentrat za otopinuNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: ratarstvoOrijentacijska cijena: 270,00 Kn /...

CERKOBAL

Cerkobal je kombinirani kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Sinochem Ningbo Ltd.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: ratarstvoOrijentacijska cijena: ( nije dostupna...

CHAMPION

Champion je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača Nufarm GmbH & Co KGFormulacija sredstva: močivo prašivoNamjena...

CHAMPION TEKUĆI

Champion tekući je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača Agtrol.Formulacija sredstva: koncentrat za suspenzijuNamjena sredstva: fungicidPodručje...

CHROMOSUL 80

Chromosul 80 je kontaktni preventivni fungicid s popratnim akaricidnim djelovanjem na Eryophidae u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, hmeljarstvu i ukrasnom bilju proizvođača Chromos Agro d.d.Formulacija...