24.8 C
Zagreb
22 . lipanj 2024

Herbicidi

DICOPUR E

Dicopur E je sistemični herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ozimom i jarom ječmu i kukuruzu  proizvođača...

DICOPUR

Dicopur je sistemični folijarni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitaricama bez podusjeva, kukuruzu, livadama i...

DEHERBAN A EXTRA

Deherban A Extra je sistemični folijarni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova, nekih višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i kukuruzu...

DEHERBAN M

Deherban M je sistemični folijarni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitaricama i livadama i pašnjacima...

DEMET 70 WG

Demet 70 WG je selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni proizvođača Detia Degesch GmbH. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena...

DEVIL

Devil je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u duhanu, uljanoj repici, kelju, kupusu, cvjetači, lubenici, jagodi, voćnjacima i vinogradima...

DEVRINOL 45 FL

Devrinol 45 FL je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje sjemenskih uskolisnih korova i širokolisnih korova u duhanu, uljanoj repici, paprici, kelju, kupusu, cvjetači, lubenici,...

DEHERBAN COMBI-MD

Deherban Combi - MD je sistemični herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih višegodišnjih korova u pšenici, ječmu, livadama i pašnjacima proizvođača...

DICAMBA 480 SL

Dicamba 480 SL je  herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova proizvođača Sinochem Ningbo Ltd. Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu Namjena sredstva: herbicid Područje primjene: ratarstvo,...