Zaštitna sredstva Insekticidi

Insekticidi

CORAGEN 20 SC

Coragen 20 SC je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na voćkama, vinovoj lozi, krumpiru, kukuruzu i kukuruz šećercu proizvođača Du Pont International Operations SARL. Formulacija...

GRANUPOM

Granupom je insekticid za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) na jezgričavim voćkama proizvođača PROBIS GmbH. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: insekticid Područje primjene: voćarstvo Orijentacijska...

ECO-TRAP

Eco-trap je insekticidni mamac namijenjen za privlačenje i suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) na maslini proizvođača Vioryl Chemical Agricultural Industry, Research S.A. Formulacija sredstva: gotovi...

AFFIRM

Affirm je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih gusjenica u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva: vodotopive granule Namjena sredstva: insekticid Područje primjene:...

ZAGOR

Zagor je sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje u duhanu, voćarstvu, povrčarstvu, šećernoj repi, žitaricama i kupusnjačama proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena...

WIZZZAARD

Wizzzaard je insekticid, lokalni sistemik, za suzbijanje štetnika na krumpiru, šećernoj repi, duhanu i na breskvi proizvođača Stockton Chemical Corp. Formulacija sredstva: vodotopivo prašivo Namjena sredstva:...

VYDATE 10 L

Vydate 10 L je nematocid i insekticid za suzbijanje nematoda korijenovih guka, uz dobro popratno djelovanje na početni napad koprivine grinje (Tetranicus urtice) u...

VOLLEY

Volley je insekticid lokalni sistemik za suzbijanje štetnika na krumpiru, šećernoj repi, duhanu i breskvi proizvođača Willowood Ltd. Formulacija sredstva: vodotopivo prašivo Namjena sredstva: insekticid Područje primjene:...

VERTIMEC 018 EC

Vertimec 018 EC je kontaktni akaricid i insekticid za suzbijanje pokretnih razvoja oblika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)na jezgričavim voćkama, lisnog minera (Liriomyza trifolii)...

VANTEX

Vantex je kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, kupusnjačama, žitaricama, uljanoj repici i šećernoj repi proizvođača Cheminova A/S. Formulacija sredstva: inkapsulirana suspenzija Namjena sredstva:...

TEPPEKI 500 WG

Teppeki 500 WG je selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih uši proizvođača ISK Biosciences Europe N.V. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva: insekticid Područje primjene: voćarstvo, povrćarstvo,...

SUMIALFA 5 FL

Sumialfa 5 FL je insekticid namijenjen za primjenu na otvorenom za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i ratarstvu proizvođača Sumitomo Chemical Agro...

SUCCESS BAIT

Success Bait je insekticidni mamac s atraktantom za suzbijanje štetnika u maslinama i agrumima proizvođača Dow AgroSciences V.m.b.H. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: insekticid Područje...

SKUD

Skud je kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, vinogradarstvu, krumpiru i uljanoj repici proizvođača Arysta Lifescience S.A.S. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva:...