VERTIMEC 018 EC

5869

Vertimec 018 EC je kontaktni akaricid i insekticid za suzbijanje pokretnih razvoja oblika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)na jezgričavim voćkama, lisnog minera (Liriomyza trifolii) i kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) na salatnom krastavcu u zaštićenom prostoru proizvođača Syngenta Crop Protection AG.

Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju

Namjena sredstva: akaricid, insekticid

Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo

Orijentacijska cijena: 800,00 Kn / 1 litra ( bez PDV-a )

PRIMJENA:

Jabuka i kruška

– za suzbijanje:
– lisne buhe (Psylla spp.) u količini 0,75-1,5 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica ili na novim generacijama kod pojave prvih ličinki;
– crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), koprivine grinje (Tetranychus urticae), hrđaste grinje jabuke (Aculus schlechtendali), lisnog minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i moljca točkastih mina (Phyllonorycter blancardella) u količini 0,75-1,0 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje nakon opadanja latica. Preporučuje se u škropivo dodati 0,25 % mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva;

Naranča, mandarina, klementina i limun

– za suzbijanje:
– lisnog minera agruma (Phyllocnistis citrella) u količini od 0,375-0,75 l/ha (37,5 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih mina na mladicama u razvoju. Protiv ovog štetnika preporuča se sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 14 dana. U koliko se sredstvo primjenjuje jedanput količina je 0,75 l/ha (75 ml/100 l vode);
– koprivine grinje (Tetranichus urticae) i crvenog pauka agruma (Panonychus citri) u količini 0,75-1,0 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod prvih pokretnih stadija. Preporučuje se u škropivo dodati 0,5 % mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva;

Vinova loza

– za suzbijanje:
– crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), koprivine grinje (Tetranychus urticae) i žutog lozinog pauka (Eotetranychus carpini) u količini 0,75 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70 % lišća;
– pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) u količini 0,5-0,75 l/ha (55 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje od polaganja prvih jaja do dva tjedna nakon polaganja prvih jaja;

Breskva i nektarina

– za suzbijanje:
– crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), koprivine grinje (Tetranychus urticae), eriofidne grinje (Aculus fockeui) u količini od 0,75-1,3 l/ha (75-100 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija.
– ličinki resičara (Thrips spp., Taeniothrips spp., Frankliniella spp.) u količini 0,75-1,3 l/ha (75-100 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje u vrijeme opadanja latica ili kod pojave prvih simptoma oštećenja na voću. Ako je potrebno ponoviti primjenu nakon 7-10 dana. Za tretiranje u ljeti preporuča se dodati mineralno ulje (0,1%) ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanja škropiva;

Malina i kupina

– za suzbijanje crvenih pauka (Tetranychus spp., Panonychus spp.) u količini 0,75-1,2 l/ha (75-100 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;

Rajčica, paprika, krastavac, dinja i lubenica na otvorenom i u zaštićenom prostoru

– za suzbijanje:
– crvenog pauka (Tetranychus spp.) i hrđaste grinje rajčice (Aculus lycopersici) u količini 0,3-1,2 l/ha (60 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih pokretnih stadija;
– ličinki resičara (Frankliniella spp.) u količini 0,75-1,2 l/ha (75 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje prilikom pojave prvih ličinki;
– lisnih minera (Liriomyza spp.) u količini 0,3-1,2 l/ha (60 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana;

Salata i rukola

– za suzbijanje lisnih minera (Liriomyza spp.) i ličinki resičara (Frankiniella spp.) u količini 0,3-1,2 l/ha (60 ml/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje na početku polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Primjenu ponoviti nakon 7-10 dana. Sredstvo se primjenjuje od trenutka presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.
Za sve namjene potrebno je prilagoditi količinu vode po jedinici površine (1 ha) tako da se ne prekorače maksimalne dozvoljene količine sredstva.“

Male kulture i male namjene:

1) Jagoda na otvorenom za suzbijanje koprivine grinje (Tetranychus urtice) u dozi od 0,75 – 1,25 l/ha. Dozvoljena su najviše tri primjena tijekom jedne vegetacije. Sredstvo primjeniti na pokretne razvojne stadije koprivine grinje.

2) Ukrasno grmlje, rezano cvijeće, jednogodišnje cvijeće, trajnice i lončanice za suzbijanje muha lisnih minera (Liriomyza spp.), koprivine grinje (Tetranychus urticae) i tripsa (Thripidae) u dozi od 0,6 l/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Sredstvo primjeniti u vrijeme pojave ličinki.

3) Patlidžan za suzbijanje:
– muha lisnih minera (Liriomyza spp.) i koprivine grinje (Tetranychus urticae u dozi od 0,5-1 l/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Sredstvo primjeniti u vrijeme pojave ličinki.
– tripsa (Thripidae) u dozi od 1-1,25 l/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije. Sredstvo primjeniti u vrijeme pojave ličinki.

4) Celer za suzbijanje:
– grinja (Tetranychus spp.) i rđaste grinje rajčice (Aculus lycopersici) u dozi od 0,3-1,2 l/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7-10 dana. Sredstvo primjeniti kod prve pojave pokretnih stadija.
– tripsa (Frankliniella spp.) u dozi od 0,75-1,2 l/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7-10 dana. Sredstvo primjeniti kod prve pojave ličinki.
– muha lisnih minera (Liriomyza spp.) u dozi od 0,3-1,2 l/ha. Dozvoljena je primjena dva puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7-10 dana. Sredstvo primjeniti kod prve pojave znakova odlaganja jaja.
– poriluk za suzbijanje tripsa (Thrips spp.) u dozi od 1,2 l/ha uz utrošak vode od 400-600 l/ha. Dozvoljena je primjena tri puta puta godišnje tijekom jedne vegetacije u razmaku od 10-14 dana. Sredstvo primjeniti kod pojave štetnika ili prvih simptoma napada.

5) Palme iz porodice Arecaceae za suzbijanje crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) :
– injektiranjem u vršni dio debla u količini 50-100 ml/l vode.
– injektiranjem u vrijeme kolanja sokova, na visini 1-2 metra od tla u količini 1-2 ml škropiva na svakih 20-25 cm promjera debla u razrijeđenju 20-60 ml sredstva/l vode. Dozvoljena je jedna primjena pune količine ili dvije primjene kod split primjene (dva puta po pola količine). S primjenom započeti kod prve pojave odraslih razvojnih stadija štetnika.
Srestvo je namjenjeno samo za profesionalnu upotrebu

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.