22.8 C
Zagreb
22 . lipanj 2024
Fungicidi Tretiranje sjemena

Tretiranje sjemena

APRON XL 350 ES

Apron XL 350 ES je sistemični fungicid za tretiranje sjemena namjenjen suzbijanju bolesti koje se prenose sjemenom, kao i zaštiti od prvih zaraza plamenjačom...

BAYTAN FS 150

Baytan FS 150 je sistemični fungicid za vlažno tretiranje i suzbijanje bolesti koje se prenose sjemenom proizvođača Bayer CropScience AG. Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija za...

CAPTAN ST-S

Captan ST-S je fungicid u obliku tekuće suspenzije za vlažno tretiranje sjemena kukuruza proizvođača Chromos Agro d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene:...

CHROMOTIRAM 480 ST

Chromotiram 480 ST je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje saprofitskih i parazitskih gljivica, tretiranjem sjemena prije sjetve proizvođača Chromos Agro d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za...

CRUISER OSR

Cruiser OSR je insekticid i fungicid namijenjen tretiranju sjemena uljane repice za suzbijanje buhača, lisnih uši kao vektora virusa, bolesti polijeganja i plamenjače proizvođača...

DIVIDEND 030 FS

Dividend 030 FS je fungicid za zaštitu sjemena i klica ozime pšenice od biljnih bolesti proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija za...

LAMARDOR 400 FS

Lamardor 400 FS je kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom proizvođača Bayer CropScience AG. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: fungicid Područje...

MAXIM 025 FS

Maxim 025 FS je kontaktno-rezidualni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom ozimog i jarog ječma proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva:...

MAXIM EXTRA 050 FS

Maxim Extra 050 FS je kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom pšenice i ječma proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva:...

MAXIM STAR 025 FS

Maxim Star 025 FS je kontaktno sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom ozimog i jarog ječma proizvođača Syngenta Crop Protection...

MAXIM XL 035 FS

Maxim XL 035 FS je fungicid za tretiranje sjemena kukuruza za zrno i silažu proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija za tretiranje...

ORIUS 6 FS

Orius 6 FS je sistemični fungicid dugotrajnog učinka za primjenu na sjemenu proizvođača Irvita Plant Protection N.V. Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena Namjena sredstva:...

PANOCTINE 30

Panoctine 30 je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom kod pšenice, raži i pšenoraži proizvođača Irvita Plant Protection N.V. Formulacija sredstva: otopina...

PANOCTINE 35

Panoctine 35 je fungicid za vlažno tretiranje sjemena kod pšenice, raži i pšenoraži proizvođača Irvita Plant Protection. Formulacija sredstva: otopina za tretiranje sjemena Namjena sredstva: fungicid Područje...