Voćarstvo

CROS

Cros je sistemični fungicid za zaštitu jabuke proizvođača SHARDA Worldwide Exports Private Limited Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo Orijentacijska cijena: 1220,00 Kn...

CRVENO ULJE

Crveno ulje je insekticid i fungicid za zaštitu nasada u mirovanju vegetacije proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: fungicid, insekticid Područje primjene: voćarstvo,...

CUPRABLAU Z ULTRA

Cuprablau Z ULTRA je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu proizođača CINKARNA metalurško-kemična industrija Celje d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva:...

CUPRABLAU-Z

Cuprablau-Z je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu proizvođača CINKARNA metalurško-kemična industrija Celje d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva:...

CUPROCAFFARO 50 WP

Cuprocaffaro 50 WP je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrtlarstvu proizvođača Isagro S.p.A. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid,...

CUPROLINE

Cuproline je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: fungicid Područje...

DACONIL 720 SC

Daconil 720 SC je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, povrćarstvu i voćarstvu proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva: koncentrat za...

DELAN 500 SC

Delan 500 SC je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu proizvođača BASF Agro B.V. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo Orijentacijska...

DELAN 700 WDG

Delan 700 WDG je preventivni kontaktni fungicid proizvođača BASF Agro B.V. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo Orijentacijska cijena: 430,00 Kn / 1...

DELAN SC-750

Delan SC-750 je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača BASF Agro B.V. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo Orijentacijska cijena: (...

DIFCOR

Difcor je sistemični fungicid proizvođača GLOBALCHEM N.V. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje Orijentacijska cijena: 1080,00 Kn /...

DITHANE DG NEOTEC

Dithane DG Neotec je preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Dow AgroSciences V.m.b.H. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo Orijentacijska...

DITHANE M-45

Dithane M-45 je preventivni kontakni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Dow AgroSciences V.m.b.H. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo Orijentacijska...

DODINE S-65

Dodine S-65 je preventivni i kurativni fungicid i lokalni sistemik za suzbijanje bolesti u voćarstvu proizvođača Pinus TKI d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje...