TRAWELL

4271

Trawell je herbicid za suzbijanje korova nakon nicanja u kukuruzu za zrno (bez podusjeva, u stadiju razvoja 2-6 listova) i u merkantilnom krumpiru (kada je krumpir visine 10-20 cm) proizvođača Stockton Chemical Corp.

Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule

Namjena sredstva: herbicid

Područje primjene: povrćarstvo, ratarstvo

Orijentacijska cijena: ( nije dostupna )

PRIMJENA:

Kukuruz za zrno

-u stadiju razvoja 2-6 listova:

a) višegodišnjih travnih korova – divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens) te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova:
1. jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, a u količini 50-60 g/ha (5-6 g na 1000 m²), uz dodatak okvašivača. Primjena se vrši kada su divlji sirak i pirika visine 10-20 cm.
2. razdvojeno, u 2 roka, ako je nicanje korova produženo, u količini 30 + 20-30 g/ha (3 + 2-3 g na 1000 m²) uz dodatak okvašivača. Prvo tretiranje se provodi kada su travni korovi u stadiju 2-3 lista, a drugo nakon nicanja korova, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.
b) jednogodišnjih travnih korova običnog koštana (Echinocloa cruss-gali), muharika (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicum spp.) i obične svračice (Digitaria sanguinalis) te nekih širokolisnih korova.
1. jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 40-50 g/ha (4-5 g na 1000 m²), uz dodatak okvašivača . Primjena se vrši kada su travni korovi u stadiju 1-3 lista.
2. razdvojeno, u 2 roka, ako je nicanje korova produženo, u količini 30 + 20-30 g/ha (3 + 2-3 g na 1000 m²) uz dodatak okvašivača. Prvo tretiranje se provodi u stadiju 1-3 lista travnih korova, a drugo nakon nicanja korova, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.

Merkatilni krumpir

– kada je krumpir visine 10-20 cm, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinocloa cruss-gali), muharika (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicum spp.), obične svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens), te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova:
– jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 50-60 g/ha (5-6 g na 1000 m²), uz dodatak okvašivača ili
– razdvojeno, u 2 roka, u razmaku 7-10 dana, ako je nicanje korova produženo, u količini 30 + 20- 30g/ha (3 + 2-3g na 1000 m²) uz dodatak okvašivača.
Veća količina sredstva primjenjuje se kada su prisutni otporniji višegodišnji korovi (divlji sirak i pirika), kao i u kasnijim stadijima razvoja korova. Sredstvo daje najbolje rezultate ako su sjemenski travni korovi u stadiju 1-3 lista, a višegodišnji visine 10-25 cm. Za proširenje spektra djelovanja na jednogodišnje širokolisne korovske vrste može se kombinirati s 500g/ha (50g na 1000m²) nekog preparata na osnovi 70%-tnog metribuzina (METRO) uz pridržavanje svih ograničenja koja su propisana u dozvolama za promet za metribuzin. Ne smije se koristiti u proizvodnji sjemenskog
krumpira i u naklijavanom krumpiru. Primjenjuje se u 200-300 l/ha (20-30l na 1000m²) vode.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.