Zaštitna sredstva

ORTUS 5 SC

Ortus 5 SC je kontaktni rezidualni akaricid za suzbijanje pokretnih razvojnih oblika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i koprivine grinje (Tetranychus urticae) na jabukama...

NISSORUN 10 EC

Nissorun 10 EC je selektivni kontaktni akaricid za suzbijanje jaja u fazi otvaranja, ličinki, protonimfi i deutonimfi crvenog voćnog pauka kod jabuke, breskve i...

ENVIDOR SC 240

Envidor SC 240 je kontaktni akaricid za suzbijanje pokretnih razvojnih oblika štetnih grinja s popratnim ovicidnim djelovanjem na vinovoj lozi, jezgričavim voćkama, marelici, breskvi...

DEMITAN

Demitan je kontaktni akaricid za suzbijanje svih pokretnih razvojnih oblika grinja u voćnjacima jabuke, kruške i vinogradima proizvođača Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada. Formulacija...

APOLLO 50 SC

Apollo 50 SC je selektivni akaricid proizvođača Irvita Plant Protection N.V. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: akaricid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje Orijentacijska cijena:...

CORAGEN 20 SC

Coragen 20 SC je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na voćkama, vinovoj lozi, krumpiru, kukuruzu i kukuruz šećercu proizvođača Du Pont International Operations SARL. Formulacija...

GRANUPOM

Granupom je insekticid za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) na jezgričavim voćkama proizvođača PROBIS GmbH. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: insekticid Područje primjene: voćarstvo Orijentacijska...

ECO-TRAP

Eco-trap je insekticidni mamac namijenjen za privlačenje i suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) na maslini proizvođača Vioryl Chemical Agricultural Industry, Research S.A. Formulacija sredstva: gotovi...

AFFIRM

Affirm je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih gusjenica u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva: vodotopive granule Namjena sredstva: insekticid Područje primjene:...

ZAGOR

Zagor je sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje u duhanu, voćarstvu, povrčarstvu, šećernoj repi, žitaricama i kupusnjačama proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena...

WIZZZAARD

Wizzzaard je insekticid, lokalni sistemik, za suzbijanje štetnika na krumpiru, šećernoj repi, duhanu i na breskvi proizvođača Stockton Chemical Corp. Formulacija sredstva: vodotopivo prašivo Namjena sredstva:...

VYDATE 10 L

Vydate 10 L je nematocid i insekticid za suzbijanje nematoda korijenovih guka, uz dobro popratno djelovanje na početni napad koprivine grinje (Tetranicus urtice) u...

VOLLEY

Volley je insekticid lokalni sistemik za suzbijanje štetnika na krumpiru, šećernoj repi, duhanu i breskvi proizvođača Willowood Ltd. Formulacija sredstva: vodotopivo prašivo Namjena sredstva: insekticid Područje primjene:...

VERTIMEC 018 EC

Vertimec 018 EC je kontaktni akaricid i insekticid za suzbijanje pokretnih razvoja oblika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)na jezgričavim voćkama, lisnog minera (Liriomyza trifolii)...