Zaštitna sredstva

BROMOTRIL EC

Bromotril je kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu proizvođača Agan Chemical Manufacturers Ltd. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: herbicid Područje primjene: ratarstvo Orijentacijska...

BUTISAN S

Butisan S je herbicid za suzbijanje sjemenskih monokotiledonskih korova i širokolisnih korova u uljanoj repici i bijelom i crvenom kupusu proizvođača BASF SE. Formulacija sredstva:...

CALLAM

Callam je kontaktno sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu proizvođača BASF SE . Formulacija sredstva: vodotopive granule Namjena sredstva:...

CALLISTO 480 SC

Callisto 480 SC je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti sa jednogodišnjim travnim korovima u kukuruzu za zrno i...

CAMBIO

Cambio je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva)...

CASPER 55 WG

Casper 55 WG je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva:...

CHIKARA 25 WG

Chikara 25 WG je kontaktno-sistemični herbicid (iz skupine sulfonilureja herbicida) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova proizvođača ISK Biosciences Europe N.V. Formulacija...

CIDOKOR

Cidokor je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenom-rizomima-gomoljima i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova proizvođača Monsanto Europe N.V/S.A. Formulacija sredstva: koncentrat...

CLINIC

Clinic je herbicid isključivo namijenjen za primjenu na otvorenom prostoru u voćnjacima, vinogradima, ratarskom i industrijskom bilju, travnjaštvu, šumarstvu, na strništima ili prije predsjetvene...

CLIOPHAR 300 SL

Cliophar 300 SL je sistemično-kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova iz porodice glavočika (Asteraceae) i mahunarki (Fabaceae) proizvođača Agriphar S.A. Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu Namjena...

CLON 480 EC

Clon 480 EC je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u soji, uljanoj repici, duhanu i krumpiru proizvođača SOXSYS.COM...

COMET 250

Comet 250 je translokacijski herbicid za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova u ozimim i jarim žitaricama, voćnjacima jezgričavog voća, kukuruzu te pašnjacima i livadama proizvođača...

COUGAR

Cougar je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u mekim sortama ozime pšenice i ozimom ječmu bez podusjeva proizvođača Bayer CropScience...

DAMBA 70 SG

Damba 70 SG je translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolosnih korova u kukurzu za zrno i silažu (bez podusjeva) proizvođača Diachem S.p.A. Formulacija...