Izbor terena i priprema zemljišta za sadnju oraha

2394

Za podizanje nasada oraha potrebna su duboka plodna zemljišta na blagim padinama ili ravnim terenima.

sadnice oraha

Izuzetno su pogodna aluvijalna zemljišta. Treba izbjegavati uske doline i mrazišta koja su nepogodna za uzgoj oraha. Također treba izbjegavati vlažna zemljišta koja orah ne podnosi. Priprema zemljišta obuhaća krčenje drvenastih biljaka i ravnanje (nasipanje) mikrodepresija.

Prije dubokog oranja zemljišta (50 cm) vrši se agromeliorativna gnojidba, kako bi se zemljištu osigurao optimalni sadržaj hranjivih tvari do razine sljedeće zastupljenosti: 2,5-3,0% humusa, 250-300 ppm lako pristupačnog K2O, 80-100 ppm lakopristupačnog forfora (P2O5), 6-8 ppm lakopristupačnog željeza (Fe), 5% ukupnog kalcij-karbonata (CaCO3), 80-120 ppm ukupnog magnezija (MgO) i neophodne količine mikroelemenata.

Poorano zemljište se istanjura, a zatim se izvrši obilježavanje redova i mjesta za kopanje jama. Na dobro pripremljenom zemljištu ne treba kopati velike jame, već samo tolike da može dobro rasporediti korjenov sistem i da sadnica bude zasađena do dubine na kojoj je bila u rasadniku.

Zemljište u nasadima oraha može se održavati na više načina, kao što je: obrada zemljišta tanjuranjem, plitkim oranjem, rotofreziranjem (jalovi ugar), uništavanjem korova herbicidima, garenjem podkultura i dr.

Najčešće se u mladim nasadima između redova vrši redovna obrada zemljišta, a oko biljaka se korov suzbija herbicidima ili okopavanjem.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.