Vinogradarstvo

BORDOŠKA JUHA 20 WP

Bordoška juha 20WP je kontaktni preventivni fungicid za primjenu u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača Nufarm GmbH & Co KG. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena...

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

Bordoška juha 20WP Manica je kontaktni preventivni fungicid proizvođača Manica S.p.A. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo Orijentacijska cijena: ( nije...

BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP

Bordoška suspenzija 20 WP je kontaktni preventivni fungicid proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje Orijentacijska cijena:...

BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20

Bordoška suspenzija S-20 je kontaktni preventivni fungicid proizvođača HI Župa Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo Orijentacijska cijena: ( nije dostupna...

BOTRIL 300 SC

Botril 300 SC je kontaktni preventivni fungicid s fungicidnim učinkom para proizvođača Genera d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: vinogradarstvo Orijentacijska cijena: 245,00...

BOTRYCID

Botrycid je kontaktni i translaminarni fungicid proizvođača Stockton Chemical Corp. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: vinogradarstvo Orijentacijska cijena: ( nije dostupna )   PRIMJENA: Vinova loza -...

BUMPER 25 EC

Bumper 25 EC je sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti pšenice, ječma i vinove loze proizvođača Irvita Plant Protection N.V. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena...

CABRIO TOP

Cabrio Top je sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na vinskim sortama proizvođača BASF...

CADILLAC 80 WP

Cadillac 80 WP je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Agria S.A. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo Orijentacijska...

CAIMAN WP

Caiman WP je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu proizvođača Arysta Lifescience S.A.S. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva:...

CANTUS

Cantus je fungicid za suzbijanje uzročnika sive truleži na vinovoj lozi proizvođača BASF SE. Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: vinogradarstvo Orijentacijska cijena: 820,00 Kn...

CAPTAN 50

Captan 50 je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i cvijeću poizvođača Pinus TKI d.d. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje...

CAPTAN WP 50

Captan WP 50 je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Arysta Lifescience S.A.S. Formulacija sredstva: močivo prašivo Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno...

CEZAR

Cezar je fungicid inhibitor biosinteze metionina za suzbijanje sive plijesni na vinovoj lozi proizvođača Herbos d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju Namjena sredstva: fungicid Područje primjene: vinogradarstvo Orijentacijska...