ACCURATE 200 WG

1183

Accurate 200 WG je herbicid za primjenu u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu te na površinama pod biljnim pokrovom koje nisu namijenjene za poljoprivrednu proizvodnju (npr. ugar) proizvođačaCheminova A/S.

Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule

Namjena sredstva: herbicid

Područje primjene: ratarstvo

Orijentacijska cijena: (nije dostupna)

PRIMJENA:

Ozimi ječam

– jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39).Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).
– višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39).Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).

Jara pšenica

– jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39).Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).
– višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39).Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).

Ozima pšenica

– jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39).Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).
višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39).Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).

Jari ječam

– jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39).Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).
– višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39).Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).

Ugar

– jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Na površinama pod biljnim pokrovom koje nisu namijenjene za poljoprivrednu proizvodnju (npr. ugar) primjenjuje se najkasnije do prvog kolovoza.Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).
– višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Na površinama pod biljnim pokrovom koje nisu namijenjene za poljoprivrednu proizvodnju (npr. ugar) primjenjuje se najkasnije do prvog kolovoza.Najbolji rezultati postižu se kada se sredstvo primjenjuje na korove koji su u stadiju razvoja kotiledona pa do 4 prava lista i u intenzivnom porastu, a osjak (Cirsium arvense) u stadiju rozete. Za bolju učinkovitost u suzbijanju osjaka (Cirsium arvense) uz sredstvo ACCURATE 200 WG preporučuje se dodati okvašivač. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha. Veći utrošak vode koristi se kod veće gustoće korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: {korovi do 2 prava lista; korovi do 6 pravih listova; korovi visine/širine do 15cm} Polygonum convolvulus – slakasti dvornik{UO;UR;R},Ranunculus repens – puzavi žabnjak{O;UO;R}, Sinapis arvensis – poljska gorušica{O;S;O},Stellaria media – mišjakinja{O;S;UO},Chrysanthemum segetum – ivančica{O;S;UO}, Spergula arvensis – poljska koljenika{O;S;O},Geranium molle – mekana iglica{O;S;-},Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva{O;S;UO},Rumex spp. – štavelji{O;S;O},Chenopodium album – bijela loboda{O;UR;R},Veronica persica – perzijska čestoslavica{O;O;UO}, Myosotis arvensis – poljska potočnica{O;UO;UO},Aethusa cynapium – divlji peršin{O;O;UO},Galeopsis tetrahit – čvorasti smrdelj{O;O;O},Polygonum aviculare – ptičji dvornik{O;UO;UO},Matricaria spp. – kamilice{O;O;O},Urtica urens – mala kopriva{O;O;-},Lapsana communis – obična ognjičina{O;O;}, Atriplex patula – divlja loboda{UO;R;R},Polygonum lapathifolium – uzlati dvornik{O;O;O},Viola bicolor – dvobojna ljubica{O;UO;UO},Anthemis arvensis – poljski jarmen{O;O;O},Papaver rhoeas – divlji mak{O;O;UO}, Polygonum persicaria – veliki dvornik{O;O;O},Anagallis arvensis – poljska krika{O;O;O},Capsella bursa-pastoris – rusomača{O;O;O},Sonchus oleraceus – zeljasti svinjak{O;O;-},Euphorbia helioscopia – suncoljubna mlječika{O;UO;-},Cirsium arvense – poljski osjak{UO;UO;UO},Samonikla uljana repica{O;O;-},Samonikla repa{O;O;O},Reseda lutea – žuta rezeda{O;UO;UO} O = osjetljiv (učinkovitost 90–100%), UO = umjereno osjetljiv (učinkovitost 80–90%), UR = umjereno rezistentan (učinkovitost 60–80%), R = rezistentan (učinkovitost < 60%) Samo djelomično suzbija: Galium aparine (ljepljiva broćika, mačak, priljepača), i Fumaria officinalis (ljekovita dimnjača).

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.