DOMINATOR

1324

Dominator je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova, travnih i širokolisnih korova proizvođača Dow AgroSciences V.m.b.H.

Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu

Namjena sredstva: herbicid

Područje primjene: šumarstvo, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostalo

Orijentacijska cijena: 55 kn/ 1 litra (bez PDV-a)

PRIMJENA:

Strnište

– višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se kad korovi dostignu visinu 15-40 cm. Za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), okruglog šilja (Cyperus rotundus) i drugih korova.- Primjenom uz utrošak vode 400-600 l/ha (80-100 ml u 4-6 litara vode na 100 m2, – Primjenom uz utrošak vode 100-200 l/ha (200-1000 ml u 1-2 litra vode na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Nakon žetve za suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm) u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), – divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 5-6 l/ha (500- 600 ml na 1000 m2).
– jednogodišnji korovi
Primjena: u dozi 8-10 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (80-100 ml u 4-6 litara vode na 100 m2). Primjenjuje se kad korovi dostignu visinu 15-40 cm. Tretirana površina može se preorati nakon 2-3 tjedna;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: za suzbijanje višegodišnjih korova sa dubokim korjenom i rizomima i jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Jabuka

– jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu tj. kod visine korova 15-40 cm. U dozi: – 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1.000 m2), – 8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1.000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomom u punoj vegetaciji
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode: – 4-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1.000 m2) Primjenom uz utrošak 100-200 l/ha vode: – 1,5-6 l/ha (150-600 ml u 15-60 litara vode na 1000 m2).Za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2),divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300- 400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).

Vinova loza

– jednogodišnji korovi
Primjena: U vinogradima visokih urgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana. Najkasnije 14 dana prije primjene sredstva moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene ikalirane. Doza primjene ovisi o vrsti korova i gustoći korovske flore. Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm.U vinogradima i voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: U vinogradima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Najkasnije 14 dana prije primjene sredstva moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene ikalirane. Doza primjene ovisi o vrsti korova i gustoći korovske flore. Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm.U vinogradima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2 ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2),divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Maslina

– jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova.Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana. U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje: – jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).Primjenom uz smanjeni utrošak vode (100-200 l/ha):
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Žitarice (predžetveno)

– jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se 14 dana prije žetve žitarica u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2).Za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu i zobi).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
– višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se 14 dana prije žetve žitarica u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2).Za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu i zobi).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Uljana repica

– desikacija
Primjena: Primjenjuje se 14 dana prije žetve uljane repice u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Neobrađene površine

– jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u vrijeme pune vegetacije korova, u dozi 5-12 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (500-1200 ml u 40-60 litara vode na 1000 m2. Doza ovisi o korovskim vrstama.Doza primjene sredstva ovisi o korovskim vrstama i za najvažnije vrste iznosi: – 4 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens),4-5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), poljskog osjaka (Cirsium arvense), kudrave kiselice (Rumex crispus), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius), divljeg pelina (Artemisia vulgaris), maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria),6-8 l/ha za suzbijanje kupine (Rubus spp.), poljskog slaka (Convolvulus arvensis) i okruglog šilja (Cyperus rotundus), i 8-10 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) .
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u vrijeme pune vegetacije korova, u dozi 5-12 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (500-1200 ml u 40-60 litara vode na 1000 m2. Doza ovisi o korovskim vrstama.Doza primjene sredstva ovisi o korovskim vrstama i za najvažnije vrste iznosi: – 4 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens),4-5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), poljskog osjaka (Cirsium arvense), kudrave kiselice (Rumex crispus), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius), divljeg pelina (Artemisia vulgaris), maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria),6-8 l/ha za suzbijanje kupine (Rubus spp.), poljskog slaka (Convolvulus arvensis) i okruglog šilja (Cyperus rotundus), i 8-10 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) .
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Prije pripreme za sjetvu kukuruza

– jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje: – jednogodišnje travne i širokolisne korove kod visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista) u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje – pirike (Agropiron repens), kada je visina 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2), – poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u dozi 3-4 l/ha (300-400) ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Kruška

– jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Marelica

– jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šljiva

– jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Višnja

– jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Pašnjaci

– jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u doba intezivnog rasta korova i livadnih trava
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u doba intezivnog rasta korova i livadnih trava
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Livade

– jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u doba intezivnog rasta korova i livadnih trava
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u doba intezivnog rasta korova i livadnih trava
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Prije pripreme za sjetvu suncokreta

– jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje: – jednogodišnje travne i širokolisne korove kod visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista) u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje – pirike (Agropiron repens), kada je visina 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2), – poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u dozi 3-4 l/ha (300-400) ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Prije pripreme za sadnju krumpira

– jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje: – jednogodišnje travne i širokolisne korove kod visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista) u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
– višegodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje – pirike (Agropiron repens), kada je visina 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2), – poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u dozi 3-4 l/ha (300-400) ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.