Prosinac

zima

U polju

Ukoliko nije dovršeno nastavlja se obavljati zimsko oranje, te gnojidba stajskim gnojivima. Ranije sijane ozime pšenice, ječmovi i raži koje su razvile više od 4 lista ili su izbusale potrebno je prihraniti, a na vodom ugroženim površinama vodu ispustiti.

U voćnjaku

Voćke koje su posađene u jesen nagrnu se zemljom kako se korijenje ne bi smrznulo. Obavlja se prihranjivanje i uređuju se krošnje.

U povrtnjaku

Tlo se gnoji stajskim i mineralnim NPK-gnojivima. Provodi se duboko kopanje ili oranje na svim slobodnim površinama. Prikuplja se svježi bioenergetski materijal i čuva do upotrebe. Popravlja se ili kupuje dotrajali alat ili sitni inventar. Sije se bob-mahunar i grašak. Vrši se pikiranje rajčice u plasteniku. Sije se rani kupus i rani kelj u zaštićenom prostoru te salata.

U cvjetnjaku

Još uvijek je moguće posaditi lukovice tulipana, narcisa, zumbula, šafrana i dr. U hladnom dijelu godine pripremamo tlo za proljetnu sadnju, obrađujemo tlo, gnojimo stajskim gnojem, kompostom ili mineralnim gnojivom. Čistimo i pospremamo vrtni alat. U zimskim mjesecima pažnju preusmjeravamo prema sobnom bilju. Sušenje vrhova listova je posljedica niske relativne vlažnosti zraka u grijanim prostorima. Redovitim prskanjem lišća vodom možemo povećati postotak vlage u zraku. Kontroliramo sobno bilje i osjetljivo bilje u zaštićenim prostorima na pojavu bolesti i štetnika. Ako je potrebno tretiramo zaštitnim sredstvima. Zalijevamo po potrebi.

U vinogradu

Obavlja se duboka zimska obrada tla; osnovna gnojidba organskim gnojivima te mineralnim gnojivima NPK formulacija 7-14- 21 ili 10-20-30 temeljem dobivenih rezultata analize tla u pedološkom laboratoriju; na crvenicama je naročito važno dodavati organska gnojiva zbog regulacije vodozračnog režima i poboljšanja mikrobiološke aktivnosti u tlu.

U podrumu

Treba paziti na higijenu prostora i pribora; školovanje vina tijekom dozrijevanja postupcima njege (dopunjavati učestalo otpražnjene drvene bačve i druge vinske spremnike u kojima možemo čuvati vino i u atmosferi inertnih plinova); stabilizacija bistrenjem i fi ltracijama; izlaganje niskim temperaturama radi uklanjanja nestabilnih tartarata; kontrolirano miješanje na talogu kvasaca, ako je vino sur lie; pratiti sadržaj sumpornog dioksida i korigirati ga po potrebi; u slučaju pojava mana ili bolesti konzultirati enologa.

U masliniku

Završiti sa berbom prije niskih temperatura, obavljati redovna pretakanja ulja. Nastaviti sa gnojidbom i obradom. Započeti sa pripremom sadnih jama za proljetnu sadnju. Možemo započeti sa rezidbom starih maslina u cilju pomlađivanja i regeneracije.

U staji

S obzirom na hladnoću stoka mora biti u toplim stajama, održavati higijenu, a posebno paziti na hranidbu. Kad vrijeme dopušta, staje se dobro prozrače, obroci se daju redovito u točno određeno vrijeme, u određenoj količini i kakvoći. Perad i nesilice držati na toplom, dobro hraniti i produljavati dan umjetnim svjetlom.