Pojmovi o oranju koje treba znati

2123

U nastavku donosimo pojmove o oranju.

Prva brazda (plug ravnjak)

Dubina prve brazde mora biti takva da plastica bude potpuno odrezana i odvojena po cijeloj dužini otvorene prve brazde. Pravac oranja mora biti pravilan, uredan i jednolik u cijeloj svojoj dužini. Početne brazde ne moraju biti jednako velike.

Prva brazda (plug premetnjak)

Dubina prve brazde mora biti takva da plastica bude potpuno odrezana i odvojena po cijeloj dužini otvorene prve brazde. Pravac oranja mora biti pravilan, uredan i jednolik u cijeloj svojoj dužini.

Naor/slog (plug ravnjak)

Sva zemlja mora biti izorana. Rezovi brazdi u kruni trebali bi biti blizu jedan drugome bez rupa i otvora. Sve brazde krune trebale bi biti jednolike i u razini s ostatkom oranja te predstavljati prostranu zemlju u kojoj se mogu stvoriti dobri uvjeti za sjetvu. Brazde u kruni trebale bi biti u skladu sa ostatkom oranja.

Naor/slog (plug premetnjak)

Sva zemlja mora biti izorana. Prva brazda naora mora biti okrenuta prema početnoj brazdi i rub reza na brazdi mora biti u istoj ravnini s rubom reza otvaranja. Brazde u naoru moraju biti usklađene s ostatkom oranja.

Zaoravanje biljnih ostataka

Svi biljni ostaci i trava moraju biti potpuno zaorani. Oranje se mora izvesti tako da svi korovi budu podrezani i okrenuti. Obvezatna uporaba pretplužnjaka.

Priprema tla za sjetvu

Brazde moraju biti pravilno okrenute i naslonjene jedna na drugu. To je važno zbog toga da se idućom operacijom može obaviti kvalitetnija obrada tla za sjetvu bez izvlačenja biljnih ostataka na površinu.

Završetak (plug ravnjak)

Završetak mora biti ravan i paralelan s krunom. Posljednje brazde moraju biti okrenute prema početku oranja. Završetak ne
bi trebao biti dublji od ostatka brazdi niti širi od uobičajene brazde koju čini plug.

Završetak (plug premetnjak)

Završne brazde koje se spajaju s početnom brazdom trebaju biti jednake visine i ne bi smjelo biti nepooranih ili već preoranih dijelova parcele.

Ulaz i izlaz

Prvi dio raonika (vrh) mora ući u parcelu na početnoj kontrolnoj (čeonoj) brazdi, a zadnji dio mora napustiti parcelu na završnoj kontrolnoj brazdi.

Opći dojam o parceli

Sve brazde na parceli trebaju biti ravne, jasno vidljive, jednolike i pravilno okrenute, s dobrim zaoravanjem biljnih ostataka.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.