Način provedbe kontrole na terenu

175

Kontrola na terenu za mjere potpore povezane s površinom i životinjama provodi se u skladu s člancima 37. do 43. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Kontrola na terenu površina provodi se i daljinskim istraživanjem u skladu s člankom 40. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Sustav kontrole uzgoja konoplje i analiza uzoraka konoplje provodi se u skladu s člankom 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i po metodi za kvantitativno određivanje sadržaja Δ9-tetrahidrokanabinola u sortama konoplje (Cannabis sativa L.) iz postupka B. iz priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Agencija za plaćanja vodi evidenciju sadržaja tetrahidrokanabinola (THC), a Ministarstvo podnosi zahtjev EK za autorizaciju zabrane stavljanja na tržište sorte konoplje s višim postotkom THC uz propisane uvjete.

Kontrola na terenu višestruke sukladnosti provodi se na način propisan u člancima 65. do 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Kontrola na terenu za mjere potpore povezane s površinom može se obavljati i kontrolom Monitoringom iz članka 3. Pravilnika o potporama, u skladu s člankom 40.a Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

Agencija će za potrebe provedbe kontrole, ako je potrebno, provesti odgovarajuće popratne mjere kako bi se donio zaključak o prihvatljivosti zatraženog plaćanja ili potpore i zatražiti od korisnika dodatne dokaze kao što su npr. geotagirane fotografije.

Geotagirane fotografije za potrebe kontrole nadzorom Agencija će zatražiti putem AGRONET sustava gdje će korisnika informirati o načinu dostave fotografija, vremenu dostave fotografija te ostalim relevantnim informacijama za kvalitetno odrađivanje zadatka.

Geotagirane fotografije će se dostavljati putem mobilne aplikacije za dostavu geotagiranih fotografija kroz koju će korisnik imati mogućnost dokazivanja poljoprivredne aktivnosti na parceli ili drugih zadataka koji će zatražiti djelatnici Agencije za potrebe provođenja kontrole nadzorom putem Monitoringa.

Agencija provodi fizičke kontrole na terenu u slučaju da fotointerpretacija satelitskih ili zračnih ortofotografija ili drugi relevantni dokazi, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela, nisu doveli do rezultata na temelju kojih bi se mogli donijeti konačni zaključci kako bi Agencija bila uvjerena u prihvatljivost ili točnu veličinu površine koja je predmet administrativnih provjera ili kontrola na terenu.

Agencija će provesti provjere za 5% korisnika na koje se odnose kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koji se ne mogu nadzirati Agencija će obavijestiti korisnike o odluci da će obavljati provjere koje se provode nadzorom i uspostaviti odgovarajuće alate za komunikaciju s korisnicima o privremenim rezultatima na razini parcele te upozorenjima i dokazima.

Agencija osigurava pravodobnu komunikaciju s korisnicima na način propisan člankom 3. ovoga Pravilnika kako bi im omogućila rješavanje ili ispravljanje stanja prije donošenja zaključaka u izvješću o kontroli.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.