Uvjeti za prodaju (promet) pesticida

1062

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) moraju biti upisani u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja.

Pravne i fizičke osobe dužne su s otpadnom ambalažom, ostacima sredstva za zaštitu bilja u ambalaži i ostacima koji nastaju sanacijom nakon nezgoda, postupati sukladno odredbama propisa koji uređuje način gospodarenja otpadom i zaštitu okoliša.

Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost prometa sredstvima za zaštitu bilja dužna je uskladiti svoje poslovanje sukladno propisima koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom od dna stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a uvjete glede zaposlenika, prostora i druge uvjete dužna je ispuniti najkasnije do 26. studenog 2015. godine.

Način upisa u Upisnik

Upisnik uspostavlja i vodi nadležna uprava Ministarstva, na središnjoj razini u sklopu FIS-a kao evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri).

Podaci za upis u Upisnik i/ili izmjenu i dopunu podataka za potrebe Upisnika dostavljaju se elektroničkim obrascem u FIS. Potvrda o prihvaćanju podataka kao i potvrda o upisu u Upisnik izrađuje se automatski i dostavlja pošiljatelju.

Pravne i fizičke osobe koje su obavljale promet sredstava za zaštitu bilja obvezne su dostaviti podatke elektroničkim obrascem u FIS najkasnije do 1. srpnja 2013. godine.

Pravne i fizičke osobe koje se nisu bavile prometom sredstava za zaštitu bilja, podatke za upis u Upisnik dostavljaju elektroničkim obrascem u FIS ili u papirnatom obliku sukladno članku 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) obvezni su dostaviti informacije o svakoj promjeni podataka za potrebe Upisnika. Informacije se dostavljaju elektroničkim obrascem putem FIS-a.

Ministarstvo će brisati iz Upisnika pravnu i fizičku osobu koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) na njezin zahtjev ili ako prestane ispunjavati uvjete za obavljanje prometa sredstvima za zaštitu bilja.

Uvjeti za odgovornu osobu i zaposlenika (distributera i savjetnika)

Pravna i fizička osoba koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika, kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

ili

– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

ili

– stručnim studijem agronomske ili šumarske struke.

Zaposlenik mora imati odslušano najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja ili 9 ECTS bodova. Ako zbog potrebe posla uz odgovornu osobu distributer ima više zaposlenika koji obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja, savjetnika i/ili savjetnika-prodavača ti zaposlenici moraju ispunjavati uvjete glede stručne spreme.

Ako distributer ima više prodajnih mjesta u svakom prodajnom mjestu koje obuhvaća prodaju sredstva za zaštitu bilja krajnjem profesionalnom korisniku mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika osim na onom prodajnom mjestu gdje savjete daje odgovorna osoba.

Zaposlenici moraju imati položen ispit iz odgovarajućeg modula i valjanu iskaznicu sukladno članku 14. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.