Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari spirotetramat i triflusulfuron

78

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari spirotetramat i triflusulfuron.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/489 оd 25. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 (SL L 100, 28. 3. 2022.) u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari flubendiamid, L-askorbinska kiselina, spinetoram i spirotetramat, koja je stupila na snagu 14. travnja 2022. godine, propisano je da države članice moraju izmijeniti rok valjanosti rješenja na datum na koji bi istekao bez produljenja.

Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari spirotetramat, koje se na tržištu Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivom: MOVENTO temeljem navedene Uredbe, ukida se registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 30. travnja 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja MOVENTO do 30. 10. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 30. 10. 2025.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2513 оd 16. studenoga 2023. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari triflusulfuron u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari triflusulfuron, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima SAFARI, SAFIR i SAFARI DUOACTIVE temeljem navedene Uredbe, ukidaju se registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 30. 4. 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja SAFARI, SAFIR i SAFARI DUOACTIVE do 30. 6. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja do 20. 8. 2024.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.