Fungicidi

BAVISTIN FL

Bavistin FL je sistemični fungicid proizvođača BASF SE, distributera i zastupnika BASF Croatia d.o.o.Formulacija sredstva: koncentrat za suspenzijuNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, ratarstvoOrijentacijska...

BAYCOR WP 25

Baycor WP 25 je preventivni i kurativni sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti proizvođača Bayer CropScience AG.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo,...

BAYTAN FS 150

Baytan FS 150 je sistemični fungicid za vlažno tretiranje i suzbijanje bolesti koje se prenose sjemenom proizvođača Bayer CropScience AG.Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija za...

BELLIS

Bellis je kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka proizvođača BASF SE.Formulacija sredstva: vododispergirajuće granuleNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene:  voćarstvoOrijentacijska cijena: 520,00 Kn / 1 kg...

BIOPOL V

Biopol V je kontaktni preventivni fungicid za premazivanje rana nakon rezidbe voćaka i ukrasnog drveća za sprečavanje oštećenja rana od patogenih gljiva proizvođača Biochem...

BLAUVIT

Blauvit je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača HI ŽupaFormulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene:...

BORDOŠKA JUHA

Bordoška juha je kontaktni preventivni fungicid za primjenu u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača Industria chimica Scarmagnan Alberto & C. s.a.s.Formulacija sredstva: močivo...

BORDOŠKA JUHA 20 WP

Bordoška juha 20WP je kontaktni preventivni fungicid za primjenu u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrćarstvu proizvođača Nufarm GmbH & Co KG.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena...

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

Bordoška juha 20WP Manica je kontaktni preventivni fungicid proizvođača Manica S.p.A.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvoOrijentacijska cijena: ( nije...

BORDOŠKA SUSPENZIJA 20 WP

Bordoška suspenzija 20 WP je kontaktni preventivni fungicid proizvođača Herbos d.d.Formulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno biljeOrijentacijska cijena:...

BORDOŠKA SUSPENZIJA S-20

Bordoška suspenzija S-20 je kontaktni preventivni fungicid proizvođača HI ŽupaFormulacija sredstva: močivo prašivoNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvoOrijentacijska cijena: ( nije dostupna...

BOTRIL 300 SC

Botril 300 SC je kontaktni preventivni fungicid s fungicidnim učinkom para proizvođača Genera d.d.Formulacija sredstva: koncentrat za suspenzijuNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: vinogradarstvoOrijentacijska cijena: 245,00...

BOTRYCID

Botrycid je kontaktni i translaminarni fungicid proizvođača Stockton Chemical Corp.Formulacija sredstva: koncentrat za suspenzijuNamjena sredstva: fungicidPodručje primjene: vinogradarstvoOrijentacijska cijena: ( nije dostupna ) PRIMJENA:Vinova loza-...

BUMPER 25 EC

Bumper 25 EC je sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti pšenice, ječma i vinove loze proizvođača Irvita Plant Protection N.V.Formulacija sredstva: koncentrat za emulzijuNamjena...