ACTARA 25 WG

5258

Actara 25 WG je insekticid namjenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, vrtlarstvu, ratarstvu i ukrasnom bilju proizvođača Syngenta Crop Protection AG.

Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule

Namjena sredstva: insekticid

Područje primjene: voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje

Orijentacijska cijena: 375,00 Kn / 250 g ( bez PDV-a )

PRIMJENA:

Jabuka

– jabučne zelene uši (Aphis pomi), jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea) i jabučne uši šiškarice (Dysaphis devecta) u količini od 120-160 g/ha na 1000 l/ha vode (1,2-1,6 g na 10 l vode), folijarnom primjenom na početku napada lisnih uši;
– jabučne osice (Hoplocampa testudinea) u količini od 200 g/ha na 1000 l/ha vode (2 g na 10 l vode), folijarnom primjenom neposredno nakon završene cvatnje jabuka.
Na jabukama su dozvoljene dvije primjene tijekom jedne vegetacije;

Kruška

– obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) u koncentraciji 0,02 %, uz dodatak sredstva na osnovi mineralnog ulja u koncentraciji 0,5 % na 1200 l/ha vode (240 g/ha + 6000 g sredstva na osnovi mineralnog ulja na 1200 l/ha vode, odnosno 2,4 g + 60 g sredstva na osnovi mineralnog ulja na 12 l vode), folijarnom primjenom kod pojave prvih ličinki;
– lisnih uši (Aphididae) u količini od 120-160 g/ha na 1000 l/ha vode (1,2-1,6 g na 10 l vode), folijarnom primjenom na početku napada lisnih uši.
Na kruškama su dozvoljene dvije primjene tijekom jedne vegetacije

Breskva i nektarina

– za suzbijanje lisnih uši (Aphis sp., Hyalopterus sp.) i zelene breskvine uši (Myzus persicae) u količini od 15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 600-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno nakon cvatnje na početku napada lisnih uši. Dozvoljene su dvije primjene tijekom jedne vegetacije. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha;

Agrumi (naranča, mandarina, limun)

-za suzbijanje:
– crne uši agruma (Toxoptera aurantii), zelene breskvine uši (Myzus persicae), pamukove lisne uši (Aphis gossypii) i Aphis spiraecola u količini od 12-15 g/100 l vode, uz utrošak vode 1000-2000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno nakon cvatnje, na početku napada lisnih uši. Maksimalna dozvoljena količina sredstva je 300 g/ha. Na agrumima je dozvoljena jedna primjena sredstva tijekom vegetacije;

Vinova loza

– za suzbijanje cikada (Empoasca sp.) u količini od 20 g/100 l vode uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno nakon cvatnje na početku napada cikada. Dozvoljene su dvije primjene tijekom jedne vegetacije. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha;

Povrće (krastavac, rajčica, patlidžan, paprika, lubenica, dinja, tikvice i zelena salata)

– u polju za suzbijanje pamukove lisne uši (Aphis gossypii), crne repine uši (Aphis fabae), mlječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae), zelene breskvine uši (Myzus persicae), salatine lisne uši (Nasonovia ribis-nigri) i Hyperomyzus lactucae u količini od 15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Dozvoljene su dvije primjene tijekom jedne vegetacije. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha;

Povrće (krastavac, rajčica, patlidžan, paprika, lubenica, dinja i tikvice) u zaštićenom prostoru za suzbijanje

a) pamukove lisne uši (Aphis gossypii), crne repine uši (Aphis fabae), mlječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae), zelene breskvine uši (Myzus persicae) i salatine lisne uši (Nasonovia ribis-nigri) u količini od 15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 300 g/ha;
b) stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini od 20-30 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štitastih moljaca. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 450 g/ha;
c) lisnih uši (Aphididae) u količini od 400 g/ha zalijevanjem korijena ili preko sistema za navodnjavanje kap po kap prije prve cvatnje, a na početku napada. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 400 g/ha;
d) štitastih moljaca (Aleyrodidae) u količini od 800 g/ha zalijevanjem korijena ili preko sistema za navodnjavanje kap po kap prije prve cvatnje;
Na krastavcu, rajčici, patlidžanu, paprici, lubenici, dinji i tikvicama u zaštićenom prostoru dozvoljene su ukupno najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije, osim u slučaju suzbijanja štitastih moljaca (Aleyrodidae) primjenom preko tla dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije;

Krumpir

a) zelene breskvine uši (Myzus persicae), mlječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae) i Aphis nasturtii u količini od 100 g/ha, uz utrošak vode 500-800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši;
b) krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini od 80 g/ha, uz utrošak vode 500-800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada krumpirove zlatice. Na krumpiru su dozvoljene ukupno najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije;

Duhan

– za suzbijanje zelene breskvine uši (Myzus persicae) primjenom u količini od 20-30 g/100 l vode uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 300 g/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Na duhanu su dozvoljene ukupno najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije;

Ukrasno bilje

za suzbijanje:
a) ružine lisne uši (Macrosiphum rosae), zelene breskvine uši (Myzus persicae), sremzine lisne uši (Rhopalosiphumm padi), Myzus gossypii i Myzus nicotiane, u količini od 20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši;
b) stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini od 20-30 g/100 l vode uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 300 g/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štitastih moljaca.
Na ukrasnom bilju su dozvoljene ukupno najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije.
Sredstvo ACTARA 25 WG ima zaštitno djelovanje kod folijarne primjene 21 dan, kod primjene preko tla 30-45 dana.

Male kulture i male namjene:

1) potapanje kontejnera sa presadnicama; rajčica, paprika, patliđan, salata, endivija, radič, brokula, krastavac, dinja, lubenica, tikvica i ukrasno bilje prije presađivanja na otvoreni prostor protiv štetnika:
– lisne uši (Aphididae), staklenički štitastni moljac (Trialeurodes vaporariorum), kalifornijski trips (Frankliniella occindentalis), duhanov trips (Thrips tabaci).
Doza primjene: 400 g/ha
2) potapanje kontejnera sa presadnicama; rajčica, paprika, patliđan, salata, endivija, radič, brokula, krastavac, dinja, lubenica, tikvica i ukrasno bilje prije presađivanja u zaštićeni prostor protiv štetnika:
– Lisne uši (Aphididae), Staklenički štitastni moljac (Trialeurodes vaporariorum), Kalifornijski trips (Frankliniella occindentalis), Duhanov trips (Thrips tabaci).
Doza primjene: 800 g/ha ili 2×400 g/ha.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.