Sve o uzgoju šampinjona

5651

Tokom svakodnevnog rada i pregleda u uzgajilištu, naročito treba obratiti pažnju na zdravstveno stanje šampinjona.

Ukoliko se primjete deformacije, odnosno oštećenja plodišta, treba ih odmah odstraniti iz objekta i dotično mesto dezinficirati.

Prorastanje (inkubacija)

Kada se u uzgajilište unese zasijana hranljiva podloga (u vrećama dimenzija 60-80x60x35 cm) poduzimaju se mjere u cilju njenog prorastanja. Vlažnost zraka u uzgajilištu treba biti između 90 i 95%. Ukoliko instrumenti pokažu manju vlažnost moraju se poduzeti mjere da se deficit što prije nadoknadi. To se može ostvariti vlaženjem zraka zamagljivanjem pomoću rasprskivača te povremenim vlaženjem poda prostorija.

Ako je vlažnost preko 95%, što se rijetko događa, ona se lako može smanjivati na optimalnu povećanim provetravanjem. Vlažnost supstrata (hranljive podloge) treba se održavati na 68-70% tokom cijelog inkubacijskog perioda. Ukoliko se primjeti da se površina hranljive podloge počela sušiti, taj sloj treba nakvasiti. To se mora činiti jako oprezno. Nikako jakim mlazom vode, već rasprašivačem vode u vidu izmaglice.

Veći broj proizvođača smatra da se površinski sloj hranljive podloge može zaštititi od gubitka vlage ako se pokrije vlažnim listovima novina koje se zadrže 12 do 16 dana do postavljanja pokrivača (“pokrivke”) uz povremeno vlaženje. Napominjemo da za pokrivanje podloge nikako ne treba koristiti plastičnu foliju. Temperatura u gajilištu, u vreme prorastanja hranljivog supstrata micelijem, biti oko 25° C. Osciliranje temperature naviše ili naniže usporava razvoj micelija. Prostoriju treba provjetravati stalno, jer se u procesu razlaganja supstrata oslobađa velika količina ugljičnog-dioksida koja u povećanoj koncentraciji do 0,5% može štetno djelovati na razvoj micelija.

Preventivne mjere, protiv raznih mušica treba obaviti jednom ili dva puta tjedno u toku ljetnog perioda. Kada je hranljivi supstrat prorastao micelijem neophodno ga je pokriti organsko-mineralnom pokrivkom, u sloju od 3 do 4 cm kako bi se iz micelija izazvalo stvaranje polodnice šampinjona. Za pokrivku u uzgajilištima može se koristiti tzv. “kovinska zemlja” uz dodavanje kalcij-karbonata kojim se dovodi pH vrijednost na 7,8-8,0. Ova pokrivka ima jaku poroznost i veliki zračni kapacitet. Redovno je dezinficirana kemijskim sredstvima.

Međutim, najčešće se za pokrivku koriste treset, riječni mulj i kalcij-karbonat. Tako na primjer prosječan sastav pokrivača koji prave proizvođači u Nizozemskoj, poznati po visokim prinosima, sastoji se od 50% crnog treseta, 30% bijelog treseta, 20% rječnog mulja. Tome dodaju 12 kg kalcij-karbonata ili 18 kg lapora po m3 organske mješavine (uz neznatna odstupanja) i tako se podesi pH vrijednost od 7,5 do 7,8%.

Proizvođači šampinjona obavljaju dezinfekciju pokrivke kemijskim putem. Masa pokrivke se dobro izmješa sa sredstvom za dezinfekciju (Basamid, @uvapin, Vapam 2-3 kg/t) i pokrije folijom tako da oslobođeni plinovi pomažu masu. Poslije dva do tri dana plastična folija se otvara, postepeno uklanja i pokrivka se rastrese (prekopa) i onda se može koristiti. Kada miceliji šampinjona dobro prorastu hranljivu podlogu, a to je obično nakon 14 do 20 dana od sjetve, treba je pokriti pripremljenom masom pokrivača. Prije nanošenja pokrivke potrebno je ukloniti vlažne novine ako su bile postavljene, gornju ivicu vreće treba podstaviti i formirati udubljenje od 3 do 4 cm u koje se stavlja masa pokrivke.

Nanijeti sloj pokrivke ne treba nabijati, već samo poravnati, vodeći računa da debljina bude ista na cijeloj površini. Poslije postavljanja pokrivke još jednom se izvodi dezinfekcija rastvorom formalina. Rastvor se priprema tako što se uzme 2 litre 40%-nog formaldehida i pomješa sa 2 litre vode i dobro izmješa. Ta količina je dovoljna za kubni metar pokrivke. Tretiranje pokrivke sa pripremljenim rastvorom treba biti u vidu izmaglice. Glavne mjere njege u fazi prorastanja pokrivke kao i za vrijeme plodonošenja su: povoljna vlažnost, toplota i provetravanje zraka.

Vlažnost sredine u zoni pokrivača treba se kretati od 60-65%, a vlažnost zraka 90-95%. Najbolji način da se to ostvari je da se topla voda dozira pomoću finih rasprskivača u vidu izmaglice. Ako se poslije postavljanja pokrivke ona pravilno nakvasi onda se ne zalijeva nekoliko dana. Nakon toga sljedećih deset dana samo se ovlaš prska i tako održava potrebna vlažnost i to samo toliko koliko iznosi gubitak nastao isparavanjem (2-3 litra vode po m2). Kad god se primjeti da je pokrivka jako sabijena i da slabije propušta vodu, izvrši se pažljivo rastresanje (ručno ili prikladnim grabljicama). Prije tog posla korisno je pokrivku poprskati rastvorom fungicida i insekticida. Nakon dva tjedna, poslije postavljanja pokrivke, tempratura u uzgajilištu se održava od 22 do 25° C. U toku osam do deset dana miceliji šampinjona prorastu pokrivku skoro do samog vrha (oko 2 mm ispod površine). To se lako primjećuje po pojavi plavkasto-bjeličastog odsjaja. Tada temperaturu treba smanjiti na 5 do 7° C, a zračnu vlažnost na 85-90%.

Prilikom provjetravanja, odnosno jačeg protjecanja zraka, mogla bi se smanjiti ne samo temperatura u objektu, nego i vlažnost, što bi usporilo razvoj plodišta, pa se mora o tome voditi računa. Ukoliko u prostoriju ulazi suh zrak, onda treba osigurati da on prelazi preko vlažnog zastirača kako bi se ovlažio i tako izbjegle nepoželjne posljedice. Kada se na površini pokrivke pojave mali skupovi micelija, znak je da se formiraju plodišta šampinjona (karpofor). Primordijum se zapaža golim okom u vidu sitnih, bijelih točkica (kao krupa). Ova faza je dosta osjetljiva pa se strujanje zraka mora smanjiti, a izbjegava se i zalijevanje. Nakon sljedećih osam dana plodnice dostignu veličinu zrna graška, 4 do 5 dana poslije toga treba očekivati prvu berbu. U toj fazi potrebno je obilno zalijevanje (2 – 2,5 l/m2), jer tada nastaje njihov intenzivan porast, a i provjetravanje uzrokuje smanjenje vlažnosti pokrivci, odnosno cjelom uzgajilištu.

Svakodnevna briga radnika u uzgajilištu ne sastoji se samo u valjanom zalijevanju i održavanju vlažnosti, nego i u održavanju temperature, provjetravanju kao i redovnoj kontroli da u objekt ne ulaze muhe, mušice I drugi insekti. Treba svakodnevno pregledati postavljene mreže na svim ulazima i izlazima. Ukoliko ima oštećenja treba ih odmah otkloniti.

Tokom svakodnevnog rada i pregleda u uzgajilištu, naročito treba obratiti pažnju na zdravstveno stanje šampinjona. Ukoliko se primjete deformacije, odnosno oštećenja plodišta, treba ih odmah odstraniti iz objekta i dotično mesto dezinficirati.

Berba šampinjona

U uzgajilištima šampinjoni se beru u 4 do 5 navrata. Vrijeme između berbi je obično tjedan dana. Vrijeme berbe traje oko 45 dana. U tom periodu u uzgajilištu se osiguravaju sljedeći uvjeti:

Temperatura U supstratu za vrijeme trajanja berbe temperatura je obično od 15 do 17° C. Ukoliko je temperatura viša, drške plodišta mogu se izdužiti, a ako je niža od 15° C, produžava se vrijeme porasta, ali je kvalitet šampinjona bolji. Ovaj toplotni režim u uzgajilištima teško se održava u toku ljetnih vrućina ukoliko objekti nisu najbolje izolirani. U pokrivci relativna vlažnost se najčešće kreće od 60 do 65%, a vlažnost zraka oko 95%. Optimalna vlažnost pokrivke i u objektu uzgajilišta održava se zalijevanjem.

Provjetravanje U periodu intenzivnog porasta šampinjona javljaju se velike količine CO2 koji, ako se blagovremeno ne odstrani, može izazvati potpunu blokadu razvoja šampinjona. Da bi se to izbjeglo izmjena zraka u uzgajilištu izvodi se svakodnevno i u više navrata sa blagim strujanjem zraka. Ima mišljenja da bi količina zraka trebala biti 60 do 80 m3 po toni supstrata za 1 sat.

Plodišta šampinjona obično se beru kada šešir dostigne prečnik oko 3 cm i prije nego što se otvore sa donje strane. Berba plodišta šampinjona obavlja se ručno, a vrše je obučeni radnici tako što se šešir plodnice uhvati sa 3 prsta, malo se pokrene u desno pa u lijevo i onda se lako odvoji od pokrivke. Drugom rukom se odsjeca drška sa dijelom micelija. Koliko će se od drške odrezati zavisi od navika potrošača, odnosno od zahtjeva kupca. Za neka tržišta se podrezuju odmah ispod šešira plodišta, a najčešće za domaće tržište na 10 mm ispod klobuka. Zatim se plodište stavlja u pripremljenu ambalažu. Iskusan radnik može jednim zahvatom ubrati 2-3 plodišta i da za 1 sat ubere, podsječe i stavi u ambalažu 10-20 kg, a prosječno 15 kg šampinjona.

U toku berbe posebna pažnja se posvećuje zdravstenom stanju šampinjona. Prilikom podrezivanja treba vidjeti da li je svako plodište zdravo ili je napadnuto larvom nekog insekta, što se naročito događa u ljetnim, odnosno toplim mjesecima. Oboljela plodišta se pažljivo odstranjuju a dio supstrata na kojem su rasla dobro dezinficira kako bi se zaustavilo širenje zaraze. Odsječeni djelovi drške i korjena šampinjona, skupljeni u posebnim posudama, moraju se iznijeti iz uzgajilišta i treba ih na prikladnom mjestu zakopati i spaliti.

Broj berbi zavisi u prvom redu od sprovedenih tehnoloških mjera i ostvarenih uvjeta u proizvodnji. Najčešće se u uzgajilištima ostvare 4 berbe. Vremenski razmak između berbi je obično 7 do 10 dana. Prema tome, sezona ukupne berbe traje između 35 i 40 dana. Prve 3 berbe daju oko četvrtine ukupnog prinosa.

Prosječno ostvaren prinos šampinjona iznosi oko 15,25 kg na 100 kg hranljive podloge.

Klasiranje šampinjona

Prilikom klasiranja mora se poći u prvom redu, od navika potrošača. Većina potrošača traži da plodišta šampinjona budu zatvorena i podrezana odmah ispod šešira koji imaju prečnik 3 cm.

Ambalaža i pakovanje Ambalaža za pakovanje svježih šampinjona se sastoji od izduženih tanjurastih posuda od stiropora ili kartona pokrivenih providnim celofanom u težini od 0,5 do 1 kg, a za srednje pakovanje 2 do 5 kg, obično je u vidu prikladnih gajbica, sandučića i sl., sa odgovarajućim poklopcem. Za veće potrošače (restorani, hoteli, menze i sl.) koristi se veća plastična ambalaža (10 kg) a koristi se kao trajna (više puta).

Na ambalaži se postavlja certifikat sa podacima o proizvođaču, vrsti i klasi šampinjona, bruto i neto težini, vremenu berbe i pakovanja, kao i uputstvo za čuvanje i sl.

Tako pripremljeni šampinjoni se upućuju na tržište, ili se čuvaju na temperaturi od 20 C.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.