Sve o uzgoju šampinjona

3129

Tokom svakodnevnog rada i pregleda u uzgajilištu, naročito treba obratiti pažnju na zdravstveno stanje šampinjona.

sampinjoni

Ukoliko se primjete deformacije, odnosno oštećenja plodišta, treba ih odmah odstraniti iz objekta i dotično mesto dezinficirati.

Prorastanje (inkubacija)

Kada se u uzgajilište unese zasijana hranljiva podloga (u vrećama dimenzija 60-80x60x35 cm) poduzimaju se mjere u cilju njenog prorastanja. Vlažnost zraka u uzgajilištu treba biti između 90 i 95%. Ukoliko instrumenti pokažu manju vlažnost moraju se poduzeti mjere da se deficit što prije nadoknadi. To se može ostvariti vlaženjem zraka zamagljivanjem pomoću rasprskivača te povremenim vlaženjem poda prostorija.

Ako je vlažnost preko 95%, što se rijetko događa, ona se lako može smanjivati na optimalnu povećanim provetravanjem. Vlažnost supstrata (hranljive podloge) treba se održavati na 68-70% tokom cijelog inkubacijskog perioda. Ukoliko se primjeti da se površina hranljive podloge počela sušiti, taj sloj treba nakvasiti. To se mora činiti jako oprezno. Nikako jakim mlazom vode, već rasprašivačem vode u vidu izmaglice.

Veći broj proizvođača smatra da se površinski sloj hranljive podloge može zaštititi od gubitka vlage ako se pokrije vlažnim listovima novina koje se zadrže 12 do 16 dana do postavljanja pokrivača (“pokrivke”) uz povremeno vlaženje. Napominjemo da za pokrivanje podloge nikako ne treba koristiti plastičnu foliju. Temperatura u gajilištu, u vreme prorastanja hranljivog supstrata micelijem, biti oko 25° C. Osciliranje temperature naviše ili naniže usporava razvoj micelija. Prostoriju treba provjetravati stalno, jer se u procesu razlaganja supstrata oslobađa velika količina ugljičnog-dioksida koja u povećanoj koncentraciji do 0,5% može štetno djelovati na razvoj micelija.

Preventivne mjere, protiv raznih mušica treba obaviti jednom ili dva puta tjedno u toku ljetnog perioda. Kada je hranljivi supstrat prorastao micelijem neophodno ga je pokriti organsko-mineralnom pokrivkom, u sloju od 3 do 4 cm kako bi se iz micelija izazvalo stvaranje polodnice šampinjona. Za pokrivku u uzgajilištima može se koristiti tzv. “kovinska zemlja” uz dodavanje kalcij-karbonata kojim se dovodi pH vrijednost na 7,8-8,0. Ova pokrivka ima jaku poroznost i veliki zračni kapacitet. Redovno je dezinficirana kemijskim sredstvima.

Međutim, najčešće se za pokrivku koriste treset, riječni mulj i kalcij-karbonat. Tako na primjer prosječan sastav pokrivača koji prave proizvođači u Nizozemskoj, poznati po visokim prinosima, sastoji se od 50% crnog treseta, 30% bijelog treseta, 20% rječnog mulja. Tome dodaju 12 kg kalcij-karbonata ili 18 kg lapora po m3 organske mješavine (uz neznatna odstupanja) i tako se podesi pH vrijednost od 7,5 do 7,8%.

Proizvođači šampinjona obavljaju dezinfekciju pokrivke kemijskim putem. Masa pokrivke se dobro izmješa sa sredstvom za dezinfekciju (Basamid, @uvapin, Vapam 2-3 kg/t) i pokrije folijom tako da oslobođeni plinovi pomažu masu. Poslije dva do tri dana plastična folija se otvara, postepeno uklanja i pokrivka se rastrese (prekopa) i onda se može koristiti. Kada miceliji šampinjona dobro prorastu hranljivu podlogu, a to je obično nakon 14 do 20 dana od sjetve, treba je pokriti pripremljenom masom pokrivača. Prije nanošenja pokrivke potrebno je ukloniti vlažne novine ako su bile postavljene, gornju ivicu vreće treba podstaviti i formirati udubljenje od 3 do 4 cm u koje se stavlja masa pokrivke.

Nanijeti sloj pokrivke ne treba nabijati, već samo poravnati, vodeći računa da debljina bude ista na cijeloj površini. Poslije postavljanja pokrivke još jednom se izvodi dezinfekcija rastvorom formalina. Rastvor se priprema tako što se uzme 2 litre 40%-nog formaldehida i pomješa sa 2 litre vode i dobro izmješa. Ta količina je dovoljna za kubni metar pokrivke. Tretiranje pokrivke sa pripremljenim rastvorom treba biti u vidu izmaglice. Glavne mjere njege u fazi prorastanja pokrivke kao i za vrijeme plodonošenja su: povoljna vlažnost, toplota i provetravanje zraka.

Vlažnost sredine u zoni pokrivača treba se kretati od 60-65%, a vlažnost zraka 90-95%. Najbolji način da se to ostvari je da se topla voda dozira pomoću finih rasprskivača u vidu izmaglice. Ako se poslije postavljanja pokrivke ona pravilno nakvasi onda se ne zalijeva nekoliko dana. Nakon toga sljedećih deset dana samo se ovlaš prska i tako održava potrebna vlažnost i to samo toliko koliko iznosi gubitak nastao isparavanjem (2-3 litra vode po m2). Kad god se primjeti da je pokrivka jako sabijena i da slabije propušta vodu, izvrši se pažljivo rastresanje (ručno ili prikladnim grabljicama). Prije tog posla korisno je pokrivku poprskati rastvorom fungicida i insekticida. Nakon dva tjedna, poslije postavljanja pokrivke, tempratura u uzgajilištu se održava od 22 do 25° C. U toku osam do deset dana miceliji šampinjona prorastu pokrivku skoro do samog vrha (oko 2 mm ispod površine). To se lako primjećuje po pojavi plavkasto-bjeličastog odsjaja. Tada temperaturu treba smanjiti na 5 do 7° C, a zračnu vlažnost na 85-90%.

Prilikom provjetravanja, odnosno jačeg protjecanja zraka, mogla bi se smanjiti ne samo temperatura u objektu, nego i vlažnost, što bi usporilo razvoj plodišta, pa se mora o tome voditi računa. Ukoliko u prostoriju ulazi suh zrak, onda treba osigurati da on prelazi preko vlažnog zastirača kako bi se ovlažio i tako izbjegle nepoželjne posljedice. Kada se na površini pokrivke pojave mali skupovi micelija, znak je da se formiraju plodišta šampinjona (karpofor). Primordijum se zapaža golim okom u vidu sitnih, bijelih točkica (kao krupa). Ova faza je dosta osjetljiva pa se strujanje zraka mora smanjiti, a izbjegava se i zalijevanje. Nakon sljedećih osam dana plodnice dostignu veličinu zrna graška, 4 do 5 dana poslije toga treba očekivati prvu berbu. U toj fazi potrebno je obilno zalijevanje (2 – 2,5 l/m2), jer tada nastaje njihov intenzivan porast, a i provjetravanje uzrokuje smanjenje vlažnosti pokrivci, odnosno cjelom uzgajilištu.

Svakodnevna briga radnika u uzgajilištu ne sastoji se samo u valjanom zalijevanju i održavanju vlažnosti, nego i u održavanju temperature, provjetravanju kao i redovnoj kontroli da u objekt ne ulaze muhe, mušice I drugi insekti. Treba svakodnevno pregledati postavljene mreže na svim ulazima i izlazima. Ukoliko ima oštećenja treba ih odmah otkloniti.

Tokom svakodnevnog rada i pregleda u uzgajilištu, naročito treba obratiti pažnju na zdravstveno stanje šampinjona. Ukoliko se primjete deformacije, odnosno oštećenja plodišta, treba ih odmah odstraniti iz objekta i dotično mesto dezinficirati.

Berba šampinjona

U uzgajilištima šampinjoni se beru u 4 do 5 navrata. Vrijeme između berbi je obično tjedan dana. Vrijeme berbe traje oko 45 dana. U tom periodu u uzgajilištu se osiguravaju sljedeći uvjeti:

Temperatura U supstratu za vrijeme trajanja berbe temperatura je obično od 15 do 17° C. Ukoliko je temperatura viša, drške plodišta mogu se izdužiti, a ako je niža od 15° C, produžava se vrijeme porasta, ali je kvalitet šampinjona bolji. Ovaj toplotni režim u uzgajilištima teško se održava u toku ljetnih vrućina ukoliko objekti nisu najbolje izolirani. U pokrivci relativna vlažnost se najčešće kreće od 60 do 65%, a vlažnost zraka oko 95%. Optimalna vlažnost pokrivke i u objektu uzgajilišta održava se zalijevanjem.

Provjetravanje U periodu intenzivnog porasta šampinjona javljaju se velike količine CO2 koji, ako se blagovremeno ne odstrani, može izazvati potpunu blokadu razvoja šampinjona. Da bi se to izbjeglo izmjena zraka u uzgajilištu izvodi se svakodnevno i u više navrata sa blagim strujanjem zraka. Ima mišljenja da bi količina zraka trebala biti 60 do 80 m3 po toni supstrata za 1 sat.

Plodišta šampinjona obično se beru kada šešir dostigne prečnik oko 3 cm i prije nego što se otvore sa donje strane. Berba plodišta šampinjona obavlja se ručno, a vrše je obučeni radnici tako što se šešir plodnice uhvati sa 3 prsta, malo se pokrene u desno pa u lijevo i onda se lako odvoji od pokrivke. Drugom rukom se odsjeca drška sa dijelom micelija. Koliko će se od drške odrezati zavisi od navika potrošača, odnosno od zahtjeva kupca. Za neka tržišta se podrezuju odmah ispod šešira plodišta, a najčešće za domaće tržište na 10 mm ispod klobuka. Zatim se plodište stavlja u pripremljenu ambalažu. Iskusan radnik može jednim zahvatom ubrati 2-3 plodišta i da za 1 sat ubere, podsječe i stavi u ambalažu 10-20 kg, a prosječno 15 kg šampinjona.

U toku berbe posebna pažnja se posvećuje zdravstenom stanju šampinjona. Prilikom podrezivanja treba vidjeti da li je svako plodište zdravo ili je napadnuto larvom nekog insekta, što se naročito događa u ljetnim, odnosno toplim mjesecima. Oboljela plodišta se pažljivo odstranjuju a dio supstrata na kojem su rasla dobro dezinficira kako bi se zaustavilo širenje zaraze. Odsječeni djelovi drške i korjena šampinjona, skupljeni u posebnim posudama, moraju se iznijeti iz uzgajilišta i treba ih na prikladnom mjestu zakopati i spaliti.

Broj berbi zavisi u prvom redu od sprovedenih tehnoloških mjera i ostvarenih uvjeta u proizvodnji. Najčešće se u uzgajilištima ostvare 4 berbe. Vremenski razmak između berbi je obično 7 do 10 dana. Prema tome, sezona ukupne berbe traje između 35 i 40 dana. Prve 3 berbe daju oko četvrtine ukupnog prinosa.

Prosječno ostvaren prinos šampinjona iznosi oko 15,25 kg na 100 kg hranljive podloge.

Klasiranje šampinjona

Prilikom klasiranja mora se poći u prvom redu, od navika potrošača. Većina potrošača traži da plodišta šampinjona budu zatvorena i podrezana odmah ispod šešira koji imaju prečnik 3 cm.

Ambalaža i pakovanje Ambalaža za pakovanje svježih šampinjona se sastoji od izduženih tanjurastih posuda od stiropora ili kartona pokrivenih providnim celofanom u težini od 0,5 do 1 kg, a za srednje pakovanje 2 do 5 kg, obično je u vidu prikladnih gajbica, sandučića i sl., sa odgovarajućim poklopcem. Za veće potrošače (restorani, hoteli, menze i sl.) koristi se veća plastična ambalaža (10 kg) a koristi se kao trajna (više puta).

Na ambalaži se postavlja certifikat sa podacima o proizvođaču, vrsti i klasi šampinjona, bruto i neto težini, vremenu berbe i pakovanja, kao i uputstvo za čuvanje i sl.

Tako pripremljeni šampinjoni se upućuju na tržište, ili se čuvaju na temperaturi od 20 C.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.