Gljivarstvo

Gljivarstvo

Gljive naših šuma

Tri osnovne strategije u preživljavanju gljiva

Gljive se najčešće javljaju kao saprobionti, odnosno razlagači uginulih biljaka i gljiva. Ova strategija gljiva je najznačajnija za prirodu jer omogućuje potpuno kretanje tvari u...

Žilasta tavica

Žilastu tavicu prvi je opisao južnoafrički mikolog Christiaan Hendrik Persoon 1801. godine i nadjenuo joj znanstveni naziv Peziza venosa. Pred kraj stoljeća, 1893. godine,...

Tartufi

Tartufi su gljive iz roda Tuber koje se razvijaju potpuno ukopane u zemlju. Rastu u mikorizi sa nekim listopadnim drvećem kao što su hrastovi lužnjaci...

Čuvanje gljiva

Gljive se u svježem stanju transportiraju i skladište u ambalaži od prirodnih prozračnih materijala kao što su korpe, drvene gajbe ili sepeti. Nikakva plastična ili...

Sezona gljiva

Ne javljaju se sve vrste gljiva u isto godišnje doba, neke se javljaju samo u proljeće poput smrčaka (Morchella sp.) i đurđevače (Calocybe gambosa). Neke...

Češka smrčkovica

Češka smrčkovica (lat. Verpa bohemica Krombh.) J. Schröt. iz porodice Morchellaceae krupna je i mesnata gljiva vezana uz vrste drveća koje pridolaze na mjestima...

Maglenka

Maglenku je prvi opisao i imenovao njemački prirodoslovac August Johann Georg Karl Batsch 1789. godine. Smjestio ju je u rod Agaricus, a potom su...

Martinčica, ukusna jesenska gljiva

Martinčica je jestiva gljiva iz porodice Tricholomataceae. Rasprostranjena je u Europi i Sjevernoj Americi. Raste pojedinačno ili u skupinama u šumama, travnjacima i manjim...

Uzgoj Shii Take gljiva na supstratu u vrećama

Osim na oblicama, shii take se mogu uzgajati i na supstratu u vrećama. Supstrat, koji se najčešće koristi, je piljevina. Razlika između uzgoja shii...

Uzgoj Shii Take gljiva na drvenim oblicama

Shii take ili mirisna aniska (Lentinula edodes) je visoko cijenjena gljiva na Dalekom istoku, a ime je dobila od japanske riječi shii – hrast...

Lipika je jedna od najboljih jestivih gljiva

Lipika (Agaricus arvensis) raste u manjim skupinama od lipnja do listopada u kontinentalnim predjelima, a u Primorju dolazi već u svibnju, katkada u kasnu jesen,...

Žuta capica

Nakon što ugledate žutu capicu lako ćete pomisliti da je riječ o koralju koji je nekim čudom dospio u šumu. Isto je s njezinim...

Vrsovnica ili dalmatinska rujnica

Vrsovnica raste kraj borova, najviše kraj alepskih, na moru, crnih na mediteranu, no proteže se i daleko u kopno u zajednicu sa šumskim borovima...

Zec gljiva, zečarka ili meitake

Zec gljiva, zečarka ili meitake, lat. Grifola frondosa (Dicks.) Gray, u Japanu je poznata pod imenom maitake što znači plešuća gljiva no razlog se...