Uvjeti smještaja kod tova purića

1714

Uvjeti smještaja purića moraju biti besprijekorni, jer su oni osjetljiviji od pilića na neodgovarajuću temperaturu, vlagu, propuh, buku i druge štetne čimbenike.

purici

Ovisno o dobi purića, potrebno je osigurati sljedeće najpovoljnije temperature: u 1. tjednu 35 – 38°C, u 2. tjednu 32 – 35°C, u 3. tjednu 29 – 23°C, u 4. tjednu 26 – 28°C, u 5. tjednu 23 – 25°C, u 6. tjednu i nadalje 20 – 22°C.

Temperatura izvan umjetnih kvočki (grijača) može biti niža (20 – 25°C). Zbog uštede energije, prostor oko umjetnih kvočki treba ograditi kružnim ogradama od kartona ili lesonita. Ograde treba postupno širiti, a nakon 10-ak dana i potpuno ukloniti. Poželjna temperatura postiže se podizanjem ili spuštanjem umjetnih kvočki, koje mogu biti u obliku infracrvenih žarulja ili plinskih grijalica. Topli zrak može se ubacivati u peradnjak i uz pomoć termogena.

Najpovoljnija vlažnost zraka u peradnjaku je 65 – 75%. Za vrijeme visokih ljetnih temperatura i niske vlažnosti zraka, najpovoljnija vlažnost zraka može se postići prskanjem prostirke vodom. Najpovoljnija temperatura i relativna vlažnost zraka postižu se automatskim prozračivanjem peradnjaka i njegovom pravilnom gustoćom naseljenosti. Opseg ventiliranja treba biti 3,5 – 4 m3 zraka tijekom jednog sata po kilogramu žive mase purića, a gustoća naseljenosti 6 – 7 purića na m2 poda, ovisno o hibridu.

Općenito se smatra da pri intenzivnome držanju peradi po m2 podne površine ne smije biti više od 34 kg žive mase peradi na kraju razdoblja tova ili uzgoja. Ukoliko je peradnjak bez umjetnoga ventiliranja, ukupna živa masa peradi po m2 poda ne smije biti veća od 24 kg.

Purići prvih dana tova slabo vide i potrebno im je jako svjetlo da bi uočili hranu i vodu. Prvih 7 – 10 dana potrebno im je neprekidno i jako osvjetljenje, oko 15 W/m2 podne površine (80 – 100 luksa). Jakost osvjetljenja treba postupno smanjivati tako da je u 3. tjednu tova 2,5 W/m2, a kasnije 1 – 1,5 W/m2 poda. Trajanje osvjetljenja nakon 1. tjedna tova treba smanjiti na 14 – 20 sati ili se prelazi na prirodni dan.

Puriće treba držati na stelji od drvene strugotine ili sjeckane slame, debljine 10 – 15 cm. Dodavanjem suhe i svježe stelje tijekom tova, debljina se može povećati do 30 cm.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.