Podešavanje sijačica

1661

Prije svakog rada, sijačicu je potrebno podesiti na željenu normu sijanja koja se iskazuje u kg/ha, a određena je sklopom biljaka, apsolutnom masom sjemena, uporabnoj vrijednosti sjemena i vremenom sjetve obzirom na agrotehnički rok.

sijacica

Svaka sijačica ima upute i tablice normi sijanja koje vrlo često ne odgovaraju stvarnim rezultatima podešavanja sijačice.

Kako to provjeriti?

1. podići sijačicu da se pogonski kotači slobodno okreću
2. postaviti plastične posude ili vrećice ispod sijaćih cijevi

  • Utvrđivanje površine koja se zasije s jednim okretom kotača, a izračunava se prema sljedećoj formuli:

A1=OxBr(m 2),

gdje (A 1) označava površinu koja se zasije za jedan okret kotača u m2, (O) opseg kotača u metrima, a (Br) radni zahvat sijačice u metrima koji je jednak umnošku broja redova (n) i njihovog razmaka (a).

  • Potrebno je utvrditi koliko se puta kotači sijačice moraju okrenuti da bi se zasijalo 100 m2. Broj okretaja kotača (n1) jednak je kvocijentu površine za koju se pokus izvodi (A) i površine koja se zasije pri jednom okretaju kotača (A1)
    (n1) = A/A1
  • Okretanje potrebnog broja pogonskog kotača mora odgovarati brzini rada u polju i mora se obaviti u određenom vremenu (t)
    t = (3,6 x O x n1) / V (s), gdje je (t) vrijeme okretanja kotača u sekundama, (O) opseg kotača (2r) u metrima, (n1) broj okretaja kotača za 1/100 ha i (V) predviđena brzina rada sijačice u polju u km/h.
  • Masa sjemena (q) koju izuzmu sijaći aparati u svim plastičnim posudama ili vrećicama mora biti 100 puta manja u odnosu na željenu normu sjetve za 1 ha (Q)
    q = Q / 100 (kg)

Ukoliko izuzeta masa sjemena ne odgovara željenoj normi sjetve, pokus se mora ponoviti a na orijentacijskoj skali ili rupama sijaćice smanjiti ili povećati vrijednost sve dok se ne postigne željena norma sjetve.

U današnjih je sijačica za sjetvu strnih žitarica dopušteno odstupanja izuzetih masa po ulagaču ±3 %. Ukoliko su odstupanja veća treba utvrditi i otkloniti uzroke njihovog nastajanja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.