Što trebate znati o humusu?

2585

Na početku sezone od presudne je važnosti priprema obradivih površina odgovarajućom obradom tla i temeljnom gnojidbom mineralnim i organskim gnojivima.

Organska su gnojiva, u usporedbi s mineralnim gnojivima, bitno složenije kemijske tvari koje utječu i na nastanak humusa u tlu.

Organska tvar koju dodajemo zemlji u obliku organskog gnojiva reagira sa spojevima koji se u tlu već nalaze. Pri toj reakciji nastaju humusne tvari – velike molekule organske tvari sa specifičnim osobinama. Smjesa koja se sastoji od 80-90% humusnih tvari i 10-15% manjih nusproizvoda nastalih razgradnjom organskih tvari naziva se humus.

Humus veže dijelove gline i praha u veće strukturne agregate pri čemu se poboljšava vodopropusnost i zračnost glinastog tla. Humus može vezati 5-10 puta više vode nego minerali gline i na taj način povećati kapacitet upijanja tla. Ta je osobina humusa važna kod svih vrsta tla, a posebno važnu ulogu ima u pjeskovitom tlu.

Jednako tako imaju humusne tvari veliku sposobnost vezivanja hranjivih tvari u obliku koji je pristupačan biljkama.

U kemijskom se smislu humusne tvari mogu podijeliti na tri skupine organskih tvari: humin, fulvinske kiseline i humusne kiseline. I mnogi nusproizvodi razgradnje kao što su primjerice auksini, vitamini, niskomolekularne kiseline nastale raspadom organskih tvari (npr. jantarna kiselina), aminokiseline mikrobnog porijekla…, također fiziološki utječu na rast biljaka. Te su tvari stimulatori rasta i razvoja, a pored toga su i izvor dušika za biljke.

Brojni su pokusi dokazali da fulvinske i neke huminske kiseline pozitivno utječu na rast biljaka i razvoj mikroorganizama, a igraju i veoma važnu ulogu pri preuzimanju željeza i drugih mikroelemenata iz tla.

Zbog tako značajne uloge humusa u tlu od presudne je važnosti da za temeljnu gnojidbu odaberemo kvalitetno organsko gnojivo kao što je npr. Plantella Organik. Organik sadrži 5% dušika, 3% fosfora, 2% kalija, 1% magnezija, 9% kalcija, 0,2% sumpora, bora, bakra, željeza, mangana, molibdena, cinka i čak 90% suhe tvari. U usporedbi s prosječnim sastavom hranjiva u drugim organskim gnojivima, ovo je dokazano kvalitetno gnojivo izuzetno bogato suhom tvari i makroelementima. Organik je u obliku peleta i toplinski je obrađen protiv korova i patogenih mikroorganizama. Ovo je gnojivo posebno po tome što je izuzetno bogato aminokiselinama te huminskim kiselinama.

U pokusima koji su napravljeni na različitim povrtnim kulturama koje rastu na površinama s karbonatnom crnicom srednje kvalitete u svim je primjerima primjene gnojiva Organika dobiven povećan urod.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.