Što trebate znati o zelenim plaćanjima?

1604

Zelena plaćanja dodjeljuju se u obliku godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog plaćanja.

polja

Da bi ostvarili zelena plaćanja potrebno je provoditi zelene prakse. Neki od vas već ispunjavaju sve uvjete vezane uz zelene prakse, no neki poljoprivrednici trebaju prilagoditi svoje aktivnosti na gospodarstvu kako bi ostvarili zelena plaćanja.

Površine pod ekološkom proizvodnjom automatski ostvaruju uvijete za zelena plaćanja. Ako poljoprivrednik ima ekološku i klasičnu poljoprivrednu proizvodnju, zelene prakse mora provoditi na površinama na kojim se bavi klasičnom proizvodnjom.

Zelene prakse uključuju:

1.Raznolikost usjeva
Praksu raznolikost usjeva dužni ste provoditi ako ste korisnik programa izravnih plaćanja s više od 10 hektara obradiva zemljišta (oranica). Ako na gospodarstvu imate:
• između 10 i 30 hektara obradivog zemljišta (oranice, staklenici i plastenici: šifra 200 i 210 sukladno vrsti uporabe zemljišta u ARKOD-u, a prema Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta): morate imati najmanje 2 različite vrste usjeva, a površina glavne kulture (tj. kulture koja zauzima najveći dio obradivog zemljišta) ne smije prelaziti 75% obradivog zemljišta,
• više od 30 hektara obradivog zemljišta: morate imati najmanje 3 različite kulture pri čemu glavna kultura ne smije zauzimati više od 75% obradivog zemljišta, a dvije glavne kulture zajedno ne smiju zauzimati više od 95% obradivog zemljišta.

2.Ekološki značajne površine (EZP)
Ako ste korisnik programa izravnih plaćanja i ako na svom poljoprivrednom gospodarstvu imate više od 15 hektara obradivog zemljišta (oranica) dužni ste na najmanje 5% obradivog zemljišta (oranica) prijaviti i održavati ekološki značajne površine.
Ekološki značajne površine su slijedeći elementi:
• pojedina obilježja krajobraza ovisno o veličini, kulture kratkih ophodnji, pojasevi bez kulture uz rub šume i rubni pojasevi uz vodotoke („stabilni EZP elementi“),
• ugar, kulture koje fiksiraju dušik, postrni usjevi ili zeleni pokrov („promjenjivi EZP elementi“).

3.Očuvanje trajnih travnjaka
Zelena praksa očuvanja trajnih travnjaka sastoji se od dvije obveze:
• zabrana prenamijene i obrađivanja okolišnoosjetljivih trajnih travnjaka smještenih na posebnim područjima unutar Natura 2000 područja na razini poljoprivrednog gospodarstva i
• očuvanje trajnih travnjaka na nacionalnoj razini.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.