Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

51

Nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-ova su obveznici mirovinskog osiguranja sukladno posebnim propisima koji uređuju mirovinsko osiguranje.

Tiskanica M-1P, M-11P u roku 24 sata od dana pravomoćnosti rješenja o upisu u Upisnik OPG-a.

Poljoprivrednici upisni u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), osiguravaju se na vlastiti zahtjev, odnosno rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika dostavljaju osobno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prema
svome prebivalištu.

Prijava se podnosi kako je propisano Pravilnikom o vođenju matične evidencije HZMO, uz dostavu sljedeće dokumentacije:

  • Rješenje nadležnog tijela o upisu nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik OPG-a
  • Presliku osobne iskaznice (nositelja i člana OPG-a)
  • Za osobe do navršene 26. godine života – izjavu da nisu na redovitom školovanju
  • Prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)
  • Prijavu o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)

PRIJAVA NA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-ova su obveznici zdravstvenog osiguranja ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada, obrta ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju (osiguranje po drugoj osnovi). (Tiskanica -1), u roku 8 dana od dana upisa u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik OPG-a.

Poljoprivrednici upisni u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obveznici su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje ako nisu osigurani po drugoj osnovi ili su korisnici mirovine, osim onih koji su stariji od 65
godina.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.