Načini držanja svinja

2713

Pri prevelikoj naseljenosti objekta loši su mikroklimatski uvjeti, što se negativno odražava na brzinu rasta i stupanj iskorištavanja hrane. Skupine tovljenika ne bi smjele biti veće od 15-20 životinja.

svinje

U većim skupinama teže se uspostavlja socijalni odnos među životinjama i češći su međusobni sukobi, što negativno utječe na proizvodne rezultate.

Načini držanja krmača:

  • puni pod (hranidbeni i blatni dio, 1,2 m2 po krmači)
  • djelomično rešetkasti pod (2/3 puni pod, a 1/3 rešetkasti)
  • na dubokoj stelji (po krmači osigurati 3-4 kg slame dnevno)

Pripuštalište: Krmače nakon odbića prasadi ,pojedinačno držanje ili u skupini od 8 krmača (bolje uočavanje gonjenja),nakon pojave znakova gonjenja, premještaju se u pojedinačne boksove (210 x 60 cm) u kojima se vrši u.o. te tu borave do 35. dana kada se obavlja kontrola suprasnosti (suprasne plotkinje premještaju se u čekalište).

Pripustilište je nastamba ili odjeljenje u kojem krmače borave nakon odbijanja prasadi. Najbolje je držati do 10 krmača u jednom boksu. Idealna temperatura je oko 16-18 °C

Čekališta su nastambe u kojima borave plotkinje u razdoblju od utvrđivanja gravidnosti do otprilike 5 dana prije prasenja.

Prasilišta su boksovi za prasenje krmača kao i za sisanje prasaca. Krmače provode od 21 do čak 50 dana u prasilištima ovisno o vrsti i namjeni uzgajanja. U hladnijim mjesecima prasilišta se moraju obavezno grijati. Boks je širine do 70 cm,sa dva prostrana dijela za boravak prasadi od 50-60 cm. Duljina je oko 200-220 cm.

Uzgajališta prasadi

Moraju se osigurati uvjeti koji će ublažiti djelovanje stresora i omogućiti brz rast prasadi. Postoje podni način uzgoja (slama,velik udjel ljudskog rada), te kavezni uzgoj prasadi ( boksovi,ekonomičnije,higijena,veći troškovi)

Tovilišta su objekti namjenjeni tovu svinja. Po pokazateljima tov svinja uspješniji je na držanju na dubokoj stelji nego na rešetkastim podovima. Tovilišta za svinje trebaju osigurati optimalne mikroklimatske uvjete (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, sastav zraka). Za uspjeh tova važna je i odgovarajuća naseljenost tovilišta, kao i veličina skupine životinja u tovu.

U prvoj fazi tova (25-60 kg tjelesne mase) potrebno je osigurati 0.6 m˛ površine poda po tovljeniku, a u drugoj fazi tova 60-100 kg tjelesne mase, 0.75 m2 površine poda. Pri prevelikoj naseljenosti objekta loši su mikroklimatski uvjeti, što se negativno odražava na brzinu rasta i stupanj iskorištavanja hrane. Skupine tovljenika ne bi smjele biti veće od 15-20 životinja. U većim skupinama teže se uspostavlja socijalni odnos među životinjama i češći su međusobni sukobi, što negativno utječe na proizvodne rezultate.

Optimalni mikroklimatski uvjeti u tovilištima postižu se pravilnom ventilacijom, odgovarajućom gustoćom naseljenosti i pravilnom tehničkom izvedbom objekata i opreme.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.