Svinjogojstvo

Svinjogojstvo

Uzgoj svinja, načini držanja, pasmine, savjeti iz svinjogojstva…

Otkrivanje estrusa u krmača

Estrus je karakteriziran nizom fizioloških promjena i promjena u ponašanju životinja. Drugačije ponašanje plotkinja u spolnom ciklusu traje oko 7 dana. Znakovi prema kojima se...

Durok je pasmina za otvorene prostore

Durok je američka pasmina svinja nastala u 19. stoljeću crvenkasto smeđe boje dlake dobrih tovnih i klaoničkih svojstava, dobre otpornosti na stres te dobre...

Omjer energije, bjelančevina i aminokiselina u krmnim smjesama

Koncentracija energije u krmnim smjesama te razina hranidbe (količina hrane) bitno utječu na učinke tova. Visokoenergetske smjese omogućavaju visoke dnevne priraste i dobru konverziju...

Minerali u ishrani stoke

Za hranjivu vrijednost krmiva važni su čimbenici u hranidbi ugljikohidrati, bjelančevine, minerali i vitamini, što je već opće poznato, ali i makro i mikroelementi...

Građa i sadržaj tjelesnih masti svinja

U sastavu tjelesnih masti svinja najzastupljeniji su jednostavni lipidi trigliceridi, a u mnogo manjim količinama prisutni su složeniji lipidi, poput fosfolipida i pseudolipida, u...

Vlažni kukuruz u ishrani svinja

Kod krmača, visoka energetska koncentracija kukuruza povoljno utječe na dobar tov ovih životinja poslije prestanka hranjenja praščića i na kraju razdoblja gestacije. Korištenje vlažnog kukuruza...

Položaj valova i hranilica u boksovima za tov svinja

O položaju valova i hranilica u boksu za tovne svinje ovisi stupanj iskorištenja prostora po tovljeniku i način hranidbe svinja. Izbor mjesta u boksu za...

Utjecaj masnih kiselina i antioksidanasa u hranidbi svinja

Meso je često bilo kritizirano iz zdravstvenih razloga zbog visoke razine zasićenih masnih kiselina za koje se pretpostavlja da povećavaju rizik od srčanih bolesti. Suprotno...

Neke pasmine svinja

Neke od najpoznatijih pasmina svinja su njemački landras, danski landras, pietren i veliki jorkšir. Pasmine svinja možemo podijeliti na: 1.Primitivne pasmine su masne svinje koje potječu...

Povećanje broja živorođene prasadi

PigChamp je 2019. izvijestio da je prosječan ukupan broj prasadi po leglu bio 14,88 po krmači. Međutim, od toga je prosječno 1,13 prasadi po...

Hranidba svinja u tovu

Za hranidbu svinja u tovu obično služe dvije smjese. U prvome razdoblju tova (od 25 do 60 kg) daje se smjesa sa 16% bjelančevina,...

Soja u hranidbi stoke

Jedna je od najstarijih kultiviranih biljaka koja čini velik udio u prehrani, osobito u ljudskoj, uz rižu, bilo kao kuhano zrno ili kao brašno,...

Držanje svinja u tovu na punom podu

Na punom podu uz ograničenu uporabu prostirke i svakodnevno izgnojavanje drže se tovne svinje u manjim obiteljskim gospodarstvima. Temeljni nedostatak držanja svinja na punom podu...

Bagun, izumrla pasmina svinja

Od selekcije europske divlje svinje i starih mediteranskih tipova svinja potječe, danas nažalost izumrla, izvorna hrvatska pasmina svinja – bagun. Ime joj potječe od pridjeva...