Svinjogojstvo

Svinjogojstvo

Uzgoj svinja, načini držanja, pasmine, savjeti iz svinjogojstva…

Za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom 2 milijuna...

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se...

Omjer energije, bjelančevina i aminokiselina u krmnim smjesama

Koncentracija energije u krmnim smjesama te razina hranidbe (količina hrane) bitno utječu na učinke tova. Visokoenergetske smjese omogućavaju visoke dnevne priraste i dobru konverziju...

Nove mjere preventive za afričku svinjsku kugu

U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak na kojem su detaljno raspravljene mjere koje Ministarstvo poduzima i namjerava poduzeti u narednom razdoblju, radi ranog otkrivanja...

Minerali u ishrani stoke

Za hranjivu vrijednost krmiva važni su čimbenici u hranidbi ugljikohidrati, bjelančevine, minerali i vitamini, što je već opće poznato, ali i makro i mikroelementi...

Vlažni kukuruz u ishrani svinja

Kod krmača, visoka energetska koncentracija kukuruza povoljno utječe na dobar tov ovih životinja poslije prestanka hranjenja praščića i na kraju razdoblja gestacije.Korištenje vlažnog kukuruza...

Položaj valova i hranilica u boksovima za tov svinja

O položaju valova i hranilica u boksu za tovne svinje ovisi stupanj iskorištenja prostora po tovljeniku i način hranidbe svinja.Izbor mjesta u boksu za...

Držanje svinja u tovu na punom podu

Na punom podu uz ograničenu uporabu prostirke i svakodnevno izgnojavanje drže se tovne svinje u manjim obiteljskim gospodarstvima.Temeljni nedostatak držanja svinja na punom podu...

Neke pasmine svinja

Neke od najpoznatijih pasmina svinja su njemački landras, danski landras, pietren i veliki jorkšir.Pasmine svinja možemo podijeliti na:1.Primitivne pasmine su masne svinje koje potječu...

Hranidba svinja u tovu

Za hranidbu svinja u tovu obično služe dvije smjese. U prvome razdoblju tova (od 25 do 60 kg) daje se smjesa sa 16% bjelančevina,...

Prihvat kupljene prasadi

Prasad iz nakupa na početku tova treba hraniti restriktivno, a to znači manjom količinom i proteinski slabijom hranom, navode iz Savjetodavne službe.Prasad koja je...

Specifičnosti tova svinja za proizvodnju kulena

Za proizvodnju kulena najpogodniji su šunkaši navedenih plemenitih pasmina veliki jorkšir, švedski i njemački landras), Crna slavonska svinja i njihovi križanci, sa što manje...

Bagun, izumrla pasmina svinja

Od selekcije europske divlje svinje i starih mediteranskih tipova svinja potječe, danas nažalost izumrla, izvorna hrvatska pasmina svinja – bagun.Ime joj potječe od pridjeva...

Držanje tovnih svinja na dubokoj prostirci

Sustav držanja svinja na dubokoj prostirci može se primijeniti za sve kategorije svinja.Ovo je jedan od načina na koji se može proizvesti kvalitetniji svinjski...

Farma za uzgoj svinja

Farma može biti otvorenog tipa, što znači da farmer kupuje sav, ili veći dio priplodnog podmlatka, ili dokupljuje tovljenike.Prednost je što se gradi manje...