Svinjogojstvo

Svinjogojstvo

Uzgoj svinja, načini držanja, pasmine, savjeti iz svinjogojstva…

Vlažni kukuruz u ishrani svinja

Kod krmača, visoka energetska koncentracija kukuruza povoljno utječe na dobar tov ovih životinja poslije prestanka hranjenja praščića i na kraju razdoblja gestacije.Korištenje vlažnog kukuruza...

Položaj valova i hranilica u boksovima za tov svinja

O položaju valova i hranilica u boksu za tovne svinje ovisi stupanj iskorištenja prostora po tovljeniku i način hranidbe svinja.Izbor mjesta u boksu za...

Držanje svinja u tovu na punom podu

Na punom podu uz ograničenu uporabu prostirke i svakodnevno izgnojavanje drže se tovne svinje u manjim obiteljskim gospodarstvima.Temeljni nedostatak držanja svinja na punom podu...

Neke pasmine svinja

Neke od najpoznatijih pasmina svinja su njemački landras, danski landras, pietren i veliki jorkšir.Pasmine svinja možemo podijeliti na:1.Primitivne pasmine su masne svinje koje potječu...

Hranidba svinja u tovu

Za hranidbu svinja u tovu obično služe dvije smjese. U prvome razdoblju tova (od 25 do 60 kg) daje se smjesa sa 16% bjelančevina,...

Prihvat kupljene prasadi

Prasad iz nakupa na početku tova treba hraniti restriktivno, a to znači manjom količinom i proteinski slabijom hranom, navode iz Savjetodavne službe.Prasad koja je...

Specifičnosti tova svinja za proizvodnju kulena

Za proizvodnju kulena najpogodniji su šunkaši navedenih plemenitih pasmina veliki jorkšir, švedski i njemački landras), Crna slavonska svinja i njihovi križanci, sa što manje...

Bagun, izumrla pasmina svinja

Od selekcije europske divlje svinje i starih mediteranskih tipova svinja potječe, danas nažalost izumrla, izvorna hrvatska pasmina svinja – bagun.Ime joj potječe od pridjeva...

Držanje tovnih svinja na dubokoj prostirci

Sustav držanja svinja na dubokoj prostirci može se primijeniti za sve kategorije svinja.Ovo je jedan od načina na koji se može proizvesti kvalitetniji svinjski...

Farma za uzgoj svinja

Farma može biti otvorenog tipa, što znači da farmer kupuje sav, ili veći dio priplodnog podmlatka, ili dokupljuje tovljenike.Prednost je što se gradi manje...

Upotreba zeolita u svinjogojstvu

Prirodni zeoliti cija je djelatna tvar klinoptilolit imaju veliki kapacitet ionske izmjene za ione kao što su NH₄ (amonijak), NO₃, željezo i kambij, što...

Kastracija odojaka

Osim iz gospodarskih, kastracija se provodi i zbog zdravstvenih razloga (ozljede skrotuma, testisa, upalna stanja i tumori testisa...).Važna je činjenica kako se svinje, u pravilu,...

Soja u hranidbi stoke

Jedna je od najstarijih kultiviranih biljaka koja čini velik udio u prehrani, osobito u ljudskoj, uz rižu, bilo kao kuhano zrno ili kao brašno,...

Dodaci stočnoj hrani u zimskim obrocima

U hranidbi svih životinja pa tako i preživača vodi se briga da hranidbeni obroci budu dobro sastavljeni i uravnoteženi, a to znači da obrok...