Ječam, zob i raž u ishrani stoke

11137

Energetska vrijednost ječma je 92-96% od kukuruza što ga čini trećim energetskim krmivom za perad i svinje. Suha tvar ječma sadrži 55-60% škroba, ali i 5-6% ili dvostruko više vlakana nego ostale žitarice ali još uvijek visoke probavljivost organske tvari 81%.

Škrob ječma je visokofermentativan (90%) u buragu pa je odlična nadopuna krmivima bogatim sa brzo razgradljivom proteinom tepospješuje proizvodnju mliječnog proteina i rast preživača.

Ječam je bolja hrana za svinje nego za perad osobito mladu zbog 4-9% beta glukana, a za suše zbog prisilnog sazrijevanje zrna njegova koncentracija može narasti na 12-15%. Ptice, osobito mlade, nemaju enzime za razlaganje β glukana koji stvaraju viskozni digest u crijevima.

Porast viskoznosti produljuje vrijeme mješanja enzima i hrane, usporava prolaz digesta kroz crjeva, (3) poveća se debljina neizmješanog graničnog omotača digesta što sve zajedno smanjuje probavu i apsorpciju hranjiva. Nepovoljno djelovanje β glukana povisuje istovremeno dodavanje masti u hranu. Trebalo bi svakoj hrani pilića koja sadrži više od 15-20% ječma trebalododavati enzime βglukanaza.

Daje se brojlerima do 20% u smjese. Ostale životinje, osobito svinje, mogu dobivati ječam kao jedini izvor energije, ali ga je bolje mješati s drugim žitaricama. Tako kokoši nesilice i svinje mogu dobivati do 70% ječma u smjesi. Kravama se ne daje više od 6-8 kg ječma na dan.

Zob sadrži najviše ulja

Ima najmanju energetsku vrijednost od svih žitarica jer sadrži najmanje škroba (44%) i najviše vlakana 11-12% u ST zbog visokog (25%) sadržaja pljevice u zrnu. Energetska vrijednost zobi je u negativnoj korelaciji sa sadržajem vlakana, a on je varijabilan ovisno o sorti i sezoni.

Međutim, zob ima najviše ulja 5,5% i kada se ljuštenjem odstrani ljuska njegova energetska vrijednost je jednaka ili viša od kukuruza. Ulje zobi sastoji se 64% nezasićenih masnih kiselina; 25% oleinske i 37% linolne kiseline, ali ima dosta i palmitinske kiseline koja daje “tvrđu” mast nego kukuruz. Visoki sadržaj nezasićenih masnih kiselina u ulju zobi može smanjiti masnoću mlijeka ali dati kvalitetni tup tovljenika.

Zob je zbog sadržaja vlakana poželjno krmivo za konje i odrasle preživače. Ostale vrste životinja mogu podnijeti manje količine zobi zbog visokog sadržaja SV. Isto tako je dobro krmivo za suprasne (bređe) svinje kada čini do 50% smjese. Svinje u porastu i tovu, te kokoši nesilice i rasplodni pomladak kokoši mogu dobivati do 25% zobi u smjesi. Brojlerima se ne preporučava davati zob zbog niskog sadržaja ME.

Ovcama i starijim kategorijama konja poželjno je davati zrnatu zob.

Raž je slična pšenici

Raž je po hranjivoj vrijednosti slična pšenici, ali ponekad je loše ješnosti zbog sadržaja različitih anti-nutritivnih tvari, na primjer ergota. Raž sadrži u vodi netopljivu frakciju čijim odstranjivanjem se povisuje njena hranjiva vrijednost. Bolje je energetsko krmivo za ovce nego druge životinje. Uvijek se daje zajedno s drugim žitaricama.

U smjesama za konje do 30%, tovnu junad, krave, tovne svinje i krmače u laktaciji do 40%, a prasadi do 30%.Bređim krmačama se raž ne daje zbog sadržaja ergot otrova. Naime, raž može biti zaražena gljivicama Claviceps purpurea koje proizvode mješavinu alkaloida (ergot) čija konzumacija u većim količinama uzrokuje abortuse u bređih životinja.

Također, se ne preporuča davati raž mladoj peradi zbog saržaja strukturnih arabino ksilana – pentozana koji koče ulaz probavnih sokova u digest i tako umanjuju probavu i resorpciju hranjivih tvari te daju ljepljivi i vodenasti feces peradi.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.