Veličina dnevnog obroka u ishrani krava

476

Kako probavni organi krava imaju određenu zapreminu, njihovi obroci moraju biti sastavljeni od krmiva visoke hranidbene vrijednosti.

Obroci krava visoke mliječnosti, u usporedbi s onima osrednje mliječnosti, moraju imati veći sadržaj koncentrata i sočnih hranjiva, te bolju kvalitetu i veću hranidbenu vrijednost voluminoznih krmiva. Jedino hranidbom ovakvim krmivima moguće je ostvariti visoku mliječnost.

U hranidbi krava važno je također odrediti veličinu ili obim dnevnih obroka. Normalna probava hranjivih tvari odvija se samo pri veličini obroka koji odgovara zapremini probavnih organa. Naime, prevelika opterećenost probavnoga trakta velikim količinama krme nepovoljno djeluje na tijek probave, opterećuje rad srca i pluća, što može dovesti i do različitih oboljenja, a kasnije i prijevremenoga izlučenja krava iz proizvodnje.

Već je uobičajeno da se veličina obroka za mliječne krave mjeri i izražava količinom suhe tvari. U cilju utvrđivanja najpovoljnije veličine obroka za mliječne krave, obavljena su brojna istraživanja. Gotovo prema svima, na 100 kg žive mase kravama u suhostaju potrebno je osigurati u obroku 2 kg suhe tvari po hranidbenom danu. Kod krava u laktaciji količina suhe tvari treba se kretati između 4 do 4,5 kg na 100 kg žive mase. Krave koje daju 25 kg mlijeka, na 100 kg žive mase mogu konzumirati 3,5 do 4,5 kg suhe tvari. To znači da krava teška oko 500 kg u jednom danu može konzumirati 17,5 do 22,5 kg suhe tvari.

Prema sadržaju suhe tvari u obroku, dosta se pouzdano može reći može li krava konzumirati predviđenu količinu krme. Krave će pojesti veće količine krme i s većim apetitom ukoliko je u obroku ostvarena odgovarajuća struktura (odnos sijena, sočnih i koncentriranih krmiva).

Količina koncentrirane krme u obrocima mliječnih krava određuje se na osnovi njihove mliječnosti. Ukoliko je mliječnost krava veća i obrok treba biti sastavljen od većega broja krmiva, uključujući i veće količine koncentrata.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.