Škrob u ishrani goveda

141

Škrob je kao najzastupljenija frakcija lako razgradivih ugljikohidrata u biljci kukuruza za silažu, a nalazi se kao dominantna hranjiva tvar u generativnom dijelu biljke, u zrnu (do 70%).

Škrob je u silaži kukuruza osnovni izvor energije, te energetsku vrijednost silaže u značajnoj mjeri uvjetuje količina škroba. Količina škroba u biljci kukuruza je najveća u fenofazi voštane zriobe (ST 35%), kada može iznositi i preko 30%.

Za optimalnu količinu škroba u silaži vrlo je važno pravilno vrijeme žetve, izbjegavati preranu žetvu. Ipak, pri tom poželjno visokom udjelu škroba ne smijemo zaboraviti i potrebu dostatnih količina monosaharida (oko 7%) neophodnih za proces zakiseljavanja, čija količina je obrnuto proporcionalna sadržaju škroba.

Nadalje, na količinu škroba u kukuruzu utječe izbor genotipa kao i gustoća sklopa, koja ne treba biti veća od 10 biljaka/m2. Na sniženje sadržaja škroba i šećera u biljci utječu i nepovoljne vremenske prilike koje dovode do stresnog stanja biljke tijekom proizvodnje.

Škrob u silaži kukuruza utječe na povećanu konzumaciju hrane te aktivnost mikroflore buraga, što rezultira boljim proizvodnim rezultatima.

Vrednovanje količine škroba ovim ocjenjivačkim sustavom predviđa tri ranga kvalitete, s tim da najviše bodova daje biljci kukuruza koja sadrži više od 28% škroba u suhoj tvari.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.