Kako uzgojiti sadnice oraha?

3806

Proizvodnja sadnog materijala kod oraha se vrši na dva načina: generativnim putem (sjemenom) i vegetativnim putem (kalemljenjem) radi bujanja sortnih sadnica, a u rijeđim slučajevima izdancima i kulturom tkiva.

orah

Generativno razmnožavanje

Ovim putem proizvode se sadnice za pošumljavanje, ili se porizvode podloge za kalemljenje sorti oraha. Ovaj način razmnožavanja se koristi i u slučaju kada želimo stvoriti nove sorte.

Sredinom ožujka, u zavisnosti od vremenskih prilika, orahe treba posaditi u zaštićen prostor i prekriti slojem zemlje debljine 6‡8 cm. kada prođe opasnost od mraza, proklijali orasi se prenose do mjesta gde se obavlja sjetva (direktno na teren ili u rasadnik).

Neproklijali orasi se ostavljaju dok ne proklijaju i zatim se prenose na mjesto sjetve. Pri tome se pazi da se klica ne prelomi. Prilikom vađenja jednogodišnjih sadnica nema većih opasnosti od oštećenja korijena (ovo se ne odnosi na starije sadnice). Dubina setve je 5‡6 cm pri razmaku u redu od oko 20 cm (5‡6 komada po dužnom metru) i među redovima od 20‡30 cm. Ovako proizvedene sadnice kao jednogodišnje služe za pošumljavanje (ili 2-godišnje sa prikrađenom srčanicom nakon prve godine na dubinu od 20‡30 cm), a školuju se ako ih proizvodimo kao parkovske.

Moguće je i da se nad proklijalim sjemenom radi dobijanja razgranatog korijena, bez srčane žile, izvrši pinciranje korijena (odbacivanjem vrha korijen). Generativnim putem proizvedene sadnice (bez prikraćivanja) imaju lošiji korijenov sistem (zbog izražene srčanice sa malo žilica), slabiji im je prijem na terenu, a kod njih kasnije počinje rodnost (nakon 6‡8 godina). Za sušnije terene preporučuju se sadnice sa srčanicom, a za vlažnije s podsječenim korijenom.

Kao podloge za kalemljenje oraha mogu poslužiti sijanci domaćeg oraha (Juglans regia), crnog oraha (J. nigra), manxurskog oraha (J. hindsii) i razni međuvrsni hibridi. U uvjetima kontinentalne klime najbolje su se pokazali sijanci domaćeg oraha. Za uspješno kalemljenje potrebne su podloge sa dobro razvijenim korijenovim sistemom i debljinom u korijenovom vratu 10‡15 mm.

Nakon dobro pripremljenog zemljišta (obrade i gnojidba) sjetva 15‡15 kg sjemena sa stabla kraće vegetacije (za proizvodnju 1.000 prvoklasnih podloga) obavlja se u jesen (druga polovina listopada ‡ prva polovina studenog). Sjeme se prethodno dezinficira 30‡40 sati potapanjem u 0,3% otopinu Orthocida i 0,1% otopinu Benomila. Sjetva se obavlja ručno, ili što je ekonomičnije, traktorom sa sadilicom za krumpir. Razmak između redova je 60‡80 cm, a u redu oko 12 cm na dubinu od 8 cm.

Njega sijanaca obuhvata 5-6 okopavanja, 1-3 prskanja fungicidima i insekticidima i 2-3 navodnjavanja po potrebi. Po otpadanju lišća, u jesen, sijanci se vade plugom za vađenje ruža, klasiraju i trape. Za kalemljenje se upotrebljavaju samo podloge I klase. iste jeseni podloge se vade iz trapa, peru mlazom vode, skraćuju im se žile (bočne na 3-4 cm, srčanica na 15-20 cm), uklanjaju bočni pupoljci i dezinficiraju otopinom fungicida i insekticida.

Vegetativno razmožavanje

Koriste se dva načina vegetativnog razmnožavanja, i to: zagrtanjem (trajanje ožiljavanja je 2 godine uz strangulaciju žicom ili savijanjem uz mali prijelom) i kalemljenjem (korištenjem uglavnom 2 metode: modificirana kalifornijska okulacija koja se koristi u toplijim krajevima, i sobno kalemljenje u uvjetima kontinentalne klime).

Za kalemljenje se koriste prvoklasne kalem-grančice, tj. 70-150 cm dugi letorasti, okruglog presjeka i male srži, sa razvijenim i zdravim vegetativnim pupoljcima. Za proizvodnju kalem-grančica osniva se matičnjak od odabranih sorti i selekcija, a pri odabiru mjesta treba voditi računa da nije u pitanju mrazište.

Nakon kvalitetne pripreme zemljišta vrši se sadnja sadnica odabranih sorti u razmaku 3,5-4 m između redova i 2m u redu. U jesen ili proljeće svi letorasti se skraćuju na 5-15 cm od osnove. Sa jednog dobro razvijenog stabla može se uzeti 50-70 kalem-grančica za kalemljenje na budni pupoljak, 100 za modificirano kalifornijsko, 150-200 pri sobnom kalemljenju pomoću stroja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.