Stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica

767

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se staviti na tržište samo ako udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 45. Zakona o sadnom materijalu.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice mogu se staviti na tržište samo ako:

a) je reprodukcijski sadni materijal službeno certificiran kao predosnovni materijal, osnovni materijal ili certificirani materijal ili ako ispunjava uvjete da bude kvalificiran kao CAC materijal

b) su sadnice službeno certificirane kao certificirani materijal ili ispunjavaju uvjete da budu kvalificirane kao CAC materijal.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice biljnih vrsta mogu se staviti na tržište ako se na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju, Certifikatu proizvođača na pakiranju i pratećem dokumentu naznači sorta kojoj pripadaju, a kada reprodukcijski sadni materijal ne pripada sorti, kao u slučaju podloga, naznačit će se vrsta ili hibrid ili će se uputiti na sortu koja nema suštinske vrijednosti za komercijalnu proizvodnju nasada pod uvjetom da predmetna sorta posjeduje službeno priznat opis i da se na državnom području određene države članice reprodukcijski sadni materijal i sadnice stavljaju na tržište kao CAC materijal, te da se na Certifikatu proizvođača i/ili pratećem dokumentu naznači upućivanjem na ovu odredbu.

Sorte koje će se naznačiti moraju biti uvrštene na Popis sorti voćnih vrsta Republike Hrvatske ili neke od država članica.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice sorti koje nisu značajne za komercijalnu proizvodnju mogu se staviti na tržište samo ako predmetne sorte posjeduju službeno priznat opis i da su označene kao CAC materijal s naznakom na Certifikatu proizvođača odnosno pratećem dokumentu da se mogu staviti na tržište isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju na oznaci i/ili pratećem dokumentu sadržavati naznaku: »članak 16.«.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dobavljač može staviti na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice namijenjene:

a) za pokuse ili znanstvene svrhe

b) za selekcijski rad

c) za očuvanje genetske raznolikosti i potrebe banke biljnih gena.

Po pojedinom uzorku reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica na tržište se može staviti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice koje se sastoje od genetski modificiranih organizama mogu se staviti na tržište samo, ako je to dopušteno propisima Komisije donesenim u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.) ili Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1829/2003).

Proizvodi koji potječu od sadnica ili reprodukcijskog sadnog materijala koji se sastoji od genetski modificiranih organizama, a namijenjeni su za korištenje kao hrana ili u hrani za ljude ili kao hrana ili u hrani za životinje mogu se staviti na tržište, samo ako postoji odobrenje nadležnog tijela u skladu s propisima Komisije donesenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.