Što je ekološka poljoprivreda?

2926

Mali je broj proizvođača koji mogu zadovoljiti uvjete ekološke proizvodnje. Osobito u početku ona daje manje prinosa nego industrijska poljoprivreda, no kakvoća proizvoda i cijena, te mogućnost plasmana i izvoza dobro nadoknađuju taj naoko veliki nedostatak.

Manje ulaganje u proizvodnju te veća prodajna vrijednost proizvoda čine organsku poljoprivredu konkurentnom i dohodovno prihvatljivom.

Ekološka poljoprivreda uklapa se u koncept održivog razvoja jer čitavim nizom mjera koje obuhvaćaju ukupno gospodarenje teži ekološki čistoj, gospodarski isplativoj, etički prihvatljivoj i socijalno pravednoj poljoprivrednoj proizvodnji, te omogućava formiranje znatnog novog područja u poljoprivrednom gospodarstvu s perspektivom preorijentacije postojećih gospodarstava u ekološkom i profitabilnom smislu, posebno pogodnog za specijalizirana obiteljska gospodarstva, otvaranje posebnog tržišta ekološki proizvedenih proizvoda posebne kakvoće te opskrbljivanje domaćeg tržišta tim proizvodima. Također stvara mogućnost prodaje na stranom tržištu kroz turizam i izvoz, povećano zapošljavanje u poljoprivredi, preradi i prodaji i bolje iskorištavanje poljoprivrednih površina.

U posljednjih trideset godina na prostoru Europe udio površina pod organskim uzgojem povećao se na 3 milijuna hektara. Organska poljoprivreda ima najviše uspjeha u zemljama EU, gdje i mjere državne uprave omogućuju intenzivnije bavljenje ovim načinom poljoprivredne proizvodnje.

Italija je zemlja s približno trećinom svih organskih površina Europe. Ovakav način proizvodnje hrane u Italiji postao je način gospodarskog razvoja južnih regija koje su gospodarski slabije razvijene od sjevernih dijelova zemlje. Poljoprivreda je postala push faktor u razvoju agrobioturizma, zadržavanja mladih ljudi u ruralnim zajednicama uz povećanje razine ekonomskog, kulturnog i socijalnog standarda.

Najveći dio površina pod kulturama su masline i vinove loze, a na otocima pod pašnjacima za potrebe ovčarstva. Tržište organski proizvedene hrane na nacionalnoj razini tek se razvija, a Zapadna Europa, SAD i Japan najveći su potrošači proizvoda organske poljoprivrede iz zemalja Južne Europe.

Ekološki proizvodi proizvedeni su od prirodnih sirovina bez umjetnih stranih primjesa. Potražnja za ekološki proizvedenim proizvodima daleko je veća od ponude, jer kakvoćom i okusom daleko odskaču od ponuđenih industrijskih proizvoda, a krajnji potrošač spreman je platiti znatno veću cijenu.

Trend je porasta potražnje za ekološki proizvedenim proizvodima u Europi i bilježi stalan porast potrošnje od 20-30% godišnje. Za pokretanje ekološke proizvodnje nužna je inicijativa jedinice lokalne samouprave koja će uz pomoć zadruga ili područnih razvojnih središta i struke pokrenuti edukaciju i pokusnu proizvodnju. Proces zahtijeva višestruka manja ulaganja, ali i mnogo veća znanja, za što valja koristiti postojeće udruge i već dovršene programe.

Ekološka poljoprivreda odnosi se na poseban sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda. Uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, a sve u skladu s međunarodno usvojenim normama. Pritom su važni plodored i međuusjevi, biološka fiksacija dušika, primjena komposta, mehaničko uništavanje korova, zastiranje tla, povezivanje biljne i stočarske proizvodnje i sl.

Stvarni ekološki proizvod označen je „znakom ekološkog proizvoda“, što je jedinstvena propisana oznaka proizvoda koji su proizvedeni u skladu sa Zakonom i propisima donesenima na temelju njega. Osnovna je svrha ekološke proizvodnje zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša i zaštita potrošača. U stalnom razumijevanju prirodnih procesa teži se očuvanju prirode, posebno od kemijskih preparata, teških kovina i genetički modificiranih organizama i prema drugim načelima opisanim u zakonima i pravilnicima, sve radi očuvanja prirodnih resursa i ravnoteže.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.