Muzna oprema

581

Muzna oprema je vrlo često zanemarivana na mliječnoj farmi. Iako se upotrebljava dva ili tri puta dnevno često se pretpostavlja da radi ispravno. Opasno je razmišljanje da je sve u redu ako se čuje rad motora (pumpe) i vidi protok mlijeka.

To može ali ne mora biti istina. Istraživanja pokazuju međusobnu povezanost pojave mastitisa i ne pravilnog rada muzne opreme, stoga je od iznimne važnosti da muzna oprema radi ispravno na način da ne šteti životinji ili kvaliteti mlijeka.

Osnovni cilj pravilne procedure pripreme vimena za strojnu mužnju jest osigurati sekreciju maksimalne količine mlijeka u što je moguće kraćem vremenu tijekom strojne mužnje, to jest svesti količinu rezidualnog mlijeka na minimum. Da bi osigurali ispravan rad, postavljanje muzne opreme mora biti povjereno stručnjacima osposobljenim za taj posao.

Upotrebljavanje ne kvalitetnih ili ne odgovarajućih materijala (npr. ne dovoljan profil vakuum – cijevi) rezultirat će oscilacijama vakuuma i mogućim ne higijenskim uvjetima. Stroj za mužnju sastoji se od sustava za proizvodnju vakuuma, pulsatora, muzne jedinice i sustava za prijenos mlijeka.

Sustav za proizvodnju vakuuma čine vakuumska pumpa sa spremnikom, regulator vakuuma i vakuummetar). Vakuumska pumpa proizvodi vakuum koji odstranjuje zrak iz sustava za mužnju. Regulator vakuuma regulira razinu vakuuma u sustavu od 40-50 kPa koja je dovoljna da izmuze mlijeko iz vimena krave. Oscilacije vakuuma u sustavu za mužnju treba svesti na minimum, jer mogu prouzročiti infekciju vimena.

Vakuummetri, jedan treba biti vidljiv s mjesta mužnje, a drugi se treba nalaziti uz regulator vakuuma. Vakuumski spremnik održava konstantni podtlak u sustavu stroja za mužnju i sprečava ulazak kondenzata u vakuum pumpu.

Pulsator je zračni ventil koji naizmjenično pušta vakuum ili atmosferski zrak u pulsacijsku komoru stvarajući tako pulzacije koje potiču i omogućuju protok mlijeka. Danas se najčešće koriste naizmjenični pulsatori. Uobičajeni broj pulsacija je od 50-60 otvaranja i zatvaranja u minuti.

Muzna jedinica sastoji se od kolektora, četiri sisne čaše sa sisinim gumama, duge cijevi za mlijeko, duge pulzacijske cijevi (ponekad pulsatora). Sisna guma muzne jedinice je jedini dio stroja koji dolazi u izravan dodir s tkivom sise, te se svaki negativan utjecaj na zdravlje muzne životinje prenosi sisnom gumom. Težina muzne jedinice ne smije biti veća od 3,5 kg. Da bi se temperatura mlijeka spustila s tjelesne temperature do 4 °C potrebno je izvršiti hlađenje mlijeka unutar tri sata nakon strojne mužnje.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.