Kukuruzna silaža

2055

Siliranje cjelokupne biljke kukuruza ima najdužu tradiciju. Na ovaj način koristi se ukupna hranidbena vrijednost biljke. Skidanje usjeva vrši se u vrijeme voštane zriobe zrna.

siliranje

Usjev se skida silokombajnima, koji u procesu skidanja sjeckaju cjelokupnu stabljiku na dijelove dužine 1,5-3 cm. Isjeckana masa odvozi se odmah na mjesto siliranja. Svježa masa se sabija da bi se stvorili anaerobni uvjeti za rad bakterija u mliječno-kiselom vrenju. Silaža cjelokupne biljke kukuruza nezamjenljivo je osnovno krmivo u ishrani preživača.

Smatra se da je silažom moguće stoci osigurati oko 60% energetske potrebe. Potpuna ishrana postiže se dodavanjem siliranog vlažnog zrna ili siliranog prekrupljenog zrna kukuruza. Siliranje prekupljenog sirovog klipa kukuruza zasniva se na mliječno-kiselom vrenju. Ovim načinom korištenja kukuruza koristi se i oklasak.

Na velikim gospodarstvima ubiranje klipova vrši se posebnim konstruiranim kombajnima koji imaju uređaje za branje, komušanje i usitnjavanje klipova. Na individualnim gospodarstvima koriste se berači komušači. Obrane i okomušane klipove zatim se usitnjavaju pomoću mlinova čekičara. Postupak sabijanja prekrupljene mase isti je kao i kod ostalih načina siliranja. Silirana masa može se koristiti u ishrani stoke već nakon tri tjedna.

Siliranjem prekrupljenog klipa kukuruza dobije se kvalitetno energetsko krmivo koje se koristi u ishrani goveda, tovne junadi i rasplodnih krmača. Siliranjem vlažnog zrna izbjegavaju se visoki troškovi sušenja. Osim toga, ne postoji bojazan da li će kukuruz doći u stadij tehničke zriobe. Nadalje, siliranje se započinje prije nego bi moglo doći do kvarenja kukuruza, jer se za siliranje sirovog zrna koristi kukuruz vlažnosti od 35-40%.

Za siliranje sirovog zrna koriste se kombajni krunjači. Okrunjeno zrno odvozi se na mjesto siliranja gdje se vrši prekrupljivanje sirovog zrna. Prekrupljena masa se prebacuje u silo toranj ili trenč silos. Masa se mora dobro sabiti da bi se dobili anaerobni uvjeti za mliječno-kiselo vrenje. Sabijena prekrupljena masa prekriva se plastičnim folijama da bi se spriječio negativan utjecaj amtosferskih činitelja.

Proces konzerviranja traje oko tri tjedna i nakon toga može se upotrijebiti za ishranu stoke. Silaža od prekrupljenog vlažnog kukuruza odlično je energetsko krmivo koje se koristi u tovu svinja, goveda i prasadi.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.