Sjetva uljane repice

2069

Posebnu pažnju treba obratiti pripremi za sjetvu, jer je sjeme uljanih repica sitno, površina zemljišta mora biti dobro poravnata i usitnjena.

uljana repica

Plodored

Uljane repice se moraju obavezno uzgajati u plodoredu. Prema monoprodukciji su osjetljive. Kao najbolji predusjevi za ozime forme smatraju se ranostasne okopavine, zrnene mahunarke i crvena djetelina. MečŽutim, za proljetne forme kao predusjevi podesne su i kasne okopavine. Inače su uljane repice, a naročito ozima kupusna uljana repica, vrlo dobri predusjevi za ozima žita. Na isto mjesto mogu se vraćati kad prođu bar 3-4 godine.

Obrada zemljišta

Zemljište se obrađuje što dublje (oko 30 cm), a posebnu pažnju treba pokloniti uništavanju korovskih biljaka. Za ozime uljane repice zemljište se mora obraditi ranije u toku ljeta ili potkraj ljeta, za proljetne repice u jesen. Ako uljane repice dolaze u plodoredu poslije zrnenih mahunarki, crvene djeteline ili drugih biljaka poslije kojih na površini zemljišta ostaju organski ostaci, onda se zemljište obrađuje tako da se najprije zaoru ti ostaci, a duboko oranje počinje 4-5 tjedana poslije toga.

Sjetva

Za sjetvu treba upotrijebiti kvalitetno sjeme. Čistoća sjemena treba biti 98%, klijavost 90%, a vlažnost 12%. Najbolje je sjeme iz prethodne godine. Ozima kupusna uljana repica je usjev najranije sjetve; ona se sije potkraj ljeta ili u početku jeseni. Ranom sjetvom postiže se i bolji rast usjeva, a ona je i profilaktička mjera u borbi protiv štetnika. Pored toga, pri ranijoj sjetvi, ona ranije i stasava i donosi veći prinos. Ozima ogrštica može se sijati 10-15 dana kasnije.

Proljetne forme uljanih repica treba sijati rano u proljeće, u isto vrijeme kada se siju i jara strna žita. Sije se u redove širokoredo na rastojanju između redova od 30 do 60 cm. U nas, najbolji rezultati postignuti su pri sjetvi na rastojanju od 35 do 40 cm između redova. Ako se te biljke uzgajaju za stočnu hranu, onda se siju uskoredo na razmak od 15 cm. Pošto je sjeme uljane repice sitno, sije se plitko na 1,5- do 2,5 cm. Za sjetvu je potrebno 5 do 8 kg/ha sjemena, već prema rastojanju između redova. Poslije sjetve sjeme treba pokriti, drljanjem lakšim drljačama i valjanjem površine.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.