Obrada zemljišta u proizvodnji duhana

1556

Za duhan obrađivanje zemljišta ima poseban značaj. On spada u ratarske kulture sa velikim zahtjevima u pogledu dubine, vremena izvođenja i kvalitete osnovne obrade.

Obrada zemljišta za duhan ima veliki značaj zato što on u toku vegetacijskog perioda proizvodi veliku količinu organske – zelene mase.

Vrijeme osnovne obrade zemljišta za duhan zavisi od preusjeva. Ako on dolazi u plodoredu poslije ozime pšenice ili drugih usjeva, što je u nas najčešće slučaj, onda osnovna obrada treba započeti zaoravanjem strništa – odmah poslije žetve pšenice, na dubini 12-15 cm.

Duboko oranje izvodi se ranije – početkom jeseni na 30-35 cm dubine. Prema mnogim ispitivanjima dokazano je, da je najveći efekat dalo oranje u rujnu sa prethodnim zaoravanjem strništa ili bez zaoravanja strništa. Kasnija oranja dala su manji prinos, a najmanji kada je oranje obavljano u proljeće.

Na dublje pooranom zemljištu, tokom jeseni i zime, nagomilava se više vlage, korijenov sistem se bolje razvija, pa se dobija viši prinos, nego na pri plićem oranju. Da bi se osigurala potrebna dubina pri oranju, posebno za krupnolisne duhane, preporučuje se izvođenje podrivanja zemljišta. Pored povećanja dubine obradivog sloja razvijanjem zbijenog – nepropustljivog sloja, ovom mjerom se popravljaju zračne i vodne osobine zemljišta.

Pri podrivanju, sirovi sloj zemijšta ne izbacuje se na površinu. Ono se može izvoditi zajedno sa oranjem (plug sa podrivačem), ili posebno, prije oranja. Izvodi se tokom ljeta ili početkom jeseni, na 3-4 godine.

Predsjetvena priprema zemljišta ima značajnu ulogu pri uzgoju duhana. Ovom obradom postiže se stvaranje ravnog, dovoljno rastresitog, vlažnog, toplog i aktivnog sloja zemljišta, čistog od korova. Pripremljeni sloj zemljišta treba u svom donjem dijelu biti optimalno zbijen a u gornjem (površinskom) rastresit.

U predsetvenoj pripremi zemljišta koristi se više strojeva, a najbolja kvaliteta postiže se primjenom sjetvospremača. Predsjetvena priprema zemljišta vrši se na dubini od 8 – 10 cm.

Pored redovnih mjera pripreme zemljišta, za virdžinijske duhane izvodi se izrada “gredica” na kojima će se obaviti rasađivanje. Izradi gredica se pristupa na 7-14 dana prije rasađivanja.

Sadnja na gredice utječe na brže i dublje ukorenjivanje biljaka, smanjuje mogućnost zabarivanja, hranjiva su dostupnija biljkama a poboljšavaju se vodne i zračne osobine zemljišta. Ovo pozitivno utječe na prinos i kvalitetu duhana. Pri rasađivanju ovako izgrađene gredice se manje ili više zaravne, pa mjerema njege treba popravljati i održavati gredice.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.