Predsjetvena gnojidba okopavina

1763

Okopavine su poljoprivredne kulture koje se siju ili sade na šire međuredne razmake u proljetnom razdoblju.

U ove poljoprivredne kulture, koje se proizvode u Hrvatskoj na većim poljoprivrednim površinama, ubrajamo: kukuruz, šećernu repu, suncokret, soju i krumpir. Visoke urode ove kulture postižu na dobro dreniranim i plodnim tlima, pH vrijednostima tla 6 do7 te optimalno opskrbljenim makro i mikrohranjivima.

Potrebe za hranjivima i njihove količine u proizvodnji ovih kultura najbolje je utvrditi na temelju kemijske analize tla, potrebe biljaka za pojedinim hranjivima i planiranim prinosima.

Gnojidba svih poljoprivrednih kultura pa tako i okopavina dijeli se na: osnovnu, predsjetvenu i startnu gnojidbu, te prihranu. Gnojidba u osnovnoj obradi tla obavlja se u jesen, kada se gnojivo zaorava na punu dubinu oranja što omogućuje razvoj korijena biljaka u dublje slojeve tla. U osnovnoj gnojidbi primjenjuje se kompleksno mineralno gnojivo NPK 7-20-30 u količini 300-600 kg/ha ovisno o rezultatima kemijske analize tla i očekivanom prinosu pojedine kulture.

Predsjetvena gnojidba obavlja se zajedno sa pripremom tla prije sjetve i tada se rasuto gnojivo unosi u plići sloj tla tanjuračama ili sjetvospremačima. Cilj ove gnojidbe je da biljke u početnom razvoju imaju dovoljno pristupačnih hranjiva. Od mineralnih kompleksnih gnojiva primjenjuju se formulacije s približno jednakim udjelom biljnih hranjiva, dušika, fosfora i kalija, kao što su formulacije NPK 15-15-15 ili NPK 20-10-10 u količinama 150-250 kg/ha. Korjenaste poljoprivredne kulture koje formiraju veće količine suhe tvari imaju potrebe za unosom makrohranjiva, sumpora. Kod predsjetvene gnojidbe ovih kultura može se iz asortimana mineralnih gnojiva Petrokemije primijeniti: NPK (SO3) 15-15-15 (7) u količini 150-250 kg/ha.

Ukoliko su osnovnom gnojidbom dodane ukupne potrebe biljke za fosforom i kalijem, u predsjetvenoj gnojidbi mogu se unijeti sporodjelujuća dušična gnojivo UREA N 46 u količini 100-150 kg/ha ili UAN N 30 u količini 120- 170 l/ha. Ureom se ne gnoje usjevi soje gdje je sjeme inokulirano bakterijama koje vežu dušik iz zraka. Ukoliko se predsjetveno primjenjuje UAN zajedno sa herbicidima, može se dodati niža doza herbicida te u jednom prohodu obavi se dušična gnojidba i zaštita od korova. Primjenom UAN-a dodaje se 25% nitratnog, 25% amonijskog i 50% amidnog dušika čime se osigurava dobra početna ishrana kultura, a herbicidu je dodan okvašivač kojim će se postići potpuni učinak na suzbijanje korova.

U startnoj gnojidbi, koja se obavlja zajedno sa sjetvom, mogu se dodati formulacije gnojiva NPK 15-15-15 ili NPK 20-10-10 ili NPK (SO3) 15-15-15 (7) u manjim količinama, 100-150 kg/ha. Gnojiva se u ovoj gnojidbi unose deponatorima na sijačicama u trake tako da su granule položene u tlo nekoliko centimetara sa strane i nešto dublje od trake u koju se polaže sjeme.

Predsjetvenu i startnu gnojidbu ne smijemo zamijeniti sa osnovnom gnojidbom jer njome unosimo manje količine potrebnih hranjiva za rast i razvoj biljke, te ona predstavlja dobru nadopunu osnovnoj gnojidbi. Ukoliko bi izostavili osnovnu gnojidbu u jesen, fosfor i kalij uneseni ovim načinom gnojidbe su samo u plićem sloju tla i korijen biljke se ne razvija u dubinu što može izazvati polijeganje i smanjeni prinos samih biljaka.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.