Priprema za proizvodnju sadnica duhana

941

Rasada duhana može se proizvoditi u hladnim, polutoplim i toplim plastenicima. Koji će se plastenici koristiti zavisi od klimatskih uvjeta i mogućnosti proizvođača. Iskustva ukazuju da su polutopli plastenici pogodniji od ostalih. Izrada polutoplih plastenika je jednostavna, jeftina i omogućava dobijanje kvalitetne rasade i na vrijeme.

sadnja duhana

Proizvođači u svijetu, posebno u zemljama sa poznatim proizvođačima duhana, imaju potpuno mehanizirano formiranje i pripremu plastenika. Stajnjak sadrži dosta dušika, fosfora i kalija i neke važnije mikroelemente. Za prihranu plastenika se upotrebljava samo dobro sazrio stajnjak, jer samo takav može pozitivno utjecati na porast i razvoj mladih biljaka. Pošto je sve teže doći do kvalitetnog stajnjaka, proizvođačima rasada duhana to otežava posao. U nesazrelom i slabo pripremljenom stajnjaku aktiviraju se različiti mikrobiološki procesi koji mogu negativno utijecati na mlade biljke (crna korijenova trulež).

Prihrana plastenika tresetom, kao hranljivim supstratom, je agrotehnička mjera, koja značajno popravlja kvalitetu rasada.
Treset kao inertni organski materijal ima neka pozitivna svojstva kao i stajnjak, prije svega, dobro zadržava vlagu. Ako se treset obogati određenim količinama mineralnih tvari i mikroelemenata, dobija se veoma dobro gnojivo koje se može koristiti kao hranljivi supstrat u plasteniku za proizvodnju rasade. Oplemenjeni treset (organomineralno gnojivo koje, ppored navedenog, sadrži fungicide i insekticide), povoljno utiče na brzi i ujednačeniji porast i razvoj mladih biljaka.

Dezinfekcija plastenika

Cilj dezinfekcije zemljišta u plasteniku je u uništavanju parazita (ukoliko su prisutni), prouzrokovača korijenove truleži, poleganja rasada, nematoda i korova. Dezinfekcija se najčešće obavlja preparatom metil-bromid koji se u prometu javlja pod imenom terabol. Sredstvo je veoma otrovno, u obliku plina, a primjenjuje se isključivo pod kontrolom stručnjaka. Metil-bromid djeluje kao fungicid, insekticid, nematocid, a ima dobro herbicidno djelovanje na većinu jednogodišnjih mono i dikolilelodnih korova u fazi klijanja i nicanja.

Optimalno vrijeme za djelovanje ovog preparata je između 48 i 72 sata. Da bi se postigla željena efikasnost, zemljište treba zagrejati do najmanje +10°C. Uvijet za ovo je usitnjeno i umjereno vlažno zemljište, pokriveno polietilenskim platnom-folijom.
Za dezinfekciju plastenika od 10 m2 koristi se jedna boca od 0,5 kg (50 g/m2).

Prije aktiviranja boce treba obavezno pregledati i eventualno pokrpati plastičnu foliju i ukopati oko leje (10-15 cm) kako bi se spriječio prodor plina.

Bocu sa otvaračem postaviti na sredinu plastenika, na čvrstu podlogu (cigla, daska). Pritiskom ruke na olabavljeni plastični pokrivač, otvarač-ključ, probija bocu, a pare preparata šire se po površini plastenika. Poslije 48 sati otvara se jedno čelo plastenika (obaviti popodne, predveče), a slijedećeg dana, odnosno jutra plastenik se potpuno otkriva (ostaje otkrivena najmanje 24 sata), a potom se pristupa sjetvi. Prazne boce preparata treba zakopati u zemlju.

Zavisno od meteoroloških uvijeta dezinfekcija plastenika izvodi se nekoliko dana prije sjetve.

Piše: Ivan Medved

1 komentar

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.