Mineralna gnojiva za gnojidbu duhana

599

Kako bi imali zadovoljavajući prinos i kvalitetu lista duhana, potrebno je kvalitetno odraditi pripremu tla i gnojidbu.

Kako odraditi gnojidbu, kojim gnojivom i u koje vrijeme uvelike ovisi o prethodnom korištenju zemljišta. Duhan bi trebalo obvezno uzgajati u plodoredu što i nije toliko čest slučaj zbog ograničenih obradivih površina, međutim važno je koliko toliko odmoriti zemljište nekom pretkulturom. Dobre pretkulture za duhan su strne žitarice, a loše pretkulture su one koje su iz iste porodice kao i duhan (krumpir, rajčica…).

Kod pripreme tla najvažnije je kasno jesensko oranje koje se izvodi na dubinu od 30-35cm. Koncem zime obavlja se drljanje uzorane površine kako bi se zatvorila zimska brazda jer se na taj način čuva vlaga u tlu. Do sadnje duhana rotokultivatorom se obrađuje zemljište kako bi se uništili korovi koji su izrasli, te takvo zemljište treba pustiti da se slegne. Prije sadnje se razbija pokorica i rahli se tlo ponovno rotokultivatorom (frezom). Dobro prorahljeno i pripremljeno tlo spremno je za sadnju presadnica duhana.

Gnojidba duhana se odvija usporedno s obradom tla. Idealno bi bilo u kasnome jesenskom oranju dodati 2/3 planiranoga mineralnog gnojiva. A ostatak u proljetnoj pripremi pred sadnju. Ovakav način gnojidbe je dosta rijedak i većinom se sva količina mineralnog gnojiva unosi pred sadnju. Gnojidba je puno učinkovitija ako se koristi u trake nego širom. Također je ustaljena praksa da se mineralno gnojivo stavlja na ‘’križ’’ tik prije sadnje.

Duhan kao kultura ima različite zahtjeve za hranjivom od mnogih drugih kultura. Tako su najčešće formulacije koje se koriste za gnojidbu duhana one u NPK formulaciji gdje je udio dušika najmanji kao kod NPK 0-20-30, 7-14- 21, 8-16-24, te 7-20-30. Ovisno o tlu bitno je unijeti 30-80 kg dušika, 80-160 kg fosfora te 210-240 kg kalija po hektaru površine. Što bi bilo prosječno 60 kg po dulumu jedne od prethodno navedenih formulacija. Kao što je već navedeno ove formulacije je najbolje dodati u kasnu jesen ili rano proljeće a pred sadnju se dodaje dušično mineralno gnojivo gdje je dušik u amonijačnom obliku.

Bitno je naglasiti ulogu sumpora kod gnojidbe duhana. Sumpor ima pozitivno djelovanje na kvalitativna svojstva kod duhana. On oslobađa blokirani fosfor i mikroelemente u tlu koje biljka lakše usvaja. Također sumpor je bitan jer pomaže izgradnji suhe tvari što pridonosi boljoj kvaliteti i boji lista duhana a može imati i sporedno fungicidno djelovanje i tako smanjiti zarazne bolesti duhana.

Svakako preporučamo prigodom izbora mineralnog gnojiva koristiti one formulacije NPK gnojiva obogaćene sumporom kao što su 7-20-30+3%S, 8-16-24 +4%S te za gnojidbu pred sadnju i prehranu gnojivo Amosulfan koje sadrži 20% dušika i 24% sumpora.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.