Hranidba krava u ranoj laktaciji po modificiranoj metodi razdoja

1569

Po ovoj se metodi krave ti suhostaju hrane obrokom koji osigurava hranjive tvari za uzdržnu hranu i dnevnu proizvodnju mlijeka od 8 litara.

krava

Obrok od šezdesetog do petnaestog dana prije teljenja sadrži voluminoznu hranu. Od petnaestog dana prije teljenja do teljenja dnevni obrok, uz voluminoznu hranu, sadrži do 3 kg koncentrata.

Šest dana nakon teljenja krave dobivaju obrok istog sastava kao u suhostaju u razdoblju 15 dana do teljenja.

Primjer obroka:
– livadno sijeno do 6 kg,
– kukuruzna silaža 10 kg,
– suhi repini rezanci 3 kg,
– koncentrat do 3 kg.

Šesti dan nakon teljenja obavlja se kontrola mliječnosti. Prognozirana količina mlijeka 24. dan izračunava se povećanjem izmjerene količine mlijeka za 30 %.

Od 7. do 24. dana laktacije hranidba krava provodi se bez uvodnog razdoblja i po normativima /a prognoziranu količinu mlijeka 24. dan. Kontrola mliječnosti obavlja se 24. dan laktacije.

Ako je krava 24. dan proizvela očekivanu proizvodnju mlijeka, provodi sc šestodnevno avansiranje dodatkom još 2 kg koncentrata dnevnom obroku.

Ako je krava reagirala na prvo avansiranje povećanjem dnevne količine mlijeka, provodi sc na isti način drugo avansiranje i od 31. do 36. dana laktacije.

Tridesctšesti dan obavlja se kontrola mliječnosti. U nastavku laktacije hranidba krava provodi se po normativima za utvrđenu količinu mlijeka.

Modificiranom metodom hranidbe krava nakon te ljenja izbjegava sc pothranjivanje u razdoblju od 30 dana nakon teljenja, što se događalo primjenom uvodnog razdoblja. Na taj način izbjegava se pojava metaboličkih poremećaja (ketoza) krava srednjeg godišnjeg kapaciteta mliječnosti od 4500 do 6000 kg. Kao i primjenom u uvodnom razdoblju, i modificiranom hranidbom u ranoj laktaciji primjenjuje se individualna i ograničena – normirana hranidba krava.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.