Zaštita voćaka od štetnika golobrsta

1100

Zbog vrlo velikih šteta koje gusjenice ovih štetnika mogu pričiniti, voćnjake odnosno šume i makiju, kao glavna mjesta od kuda u najvećem broju slučajeva gusjenice dospijevaju u voćnjake, treba na vrijeme zaštititi.

gusjenice

U godinama masovne pojave „štetnika golobrsta“, potrebno je poduzeti organizirano suzbijanje na čitavom području pojave štetnika. No za poljodjelce je važno kako suzbiti gusjenice u svojim voćnjacima. Tako u godinama u kojima nema masovne pojave ovih štetnika u voćnjacima se rijetko mogu naći njihove gusjenice budući da insekticidi koje voćari redovito koriste u cilju zaštite protiv drugih štetnika (savijača, voćnih pipa i sl.) uništavaju i gusjenice ovih štetnika.

U slučaju jačeg napada, do kojeg dolazi u godinama masovne pojave, voćke treba tretirati čim se primijeti veći broj gusjenica, a sve kako ne bi došlo do većih oštećenja. Posebno treba voditi računa kada se voćnjaci nalaze u blizini šume i makije.

Za suzbijanje gubara ekološki je prihvatljiva primjena biotehničkih insekticida-regulatora razvoja kukaca poput diflubenzurona, teflubenzurona, ili teflubenzoida dok su gusjenice u prva dva stadija svog razvoja.

Kod ograničenih zaraza moguće je uporabom većeg broja seksualnih atraktanata uloviti i uništiti brojne mužjake i time onemogućiti oplodnju ženki. Biološko suzbijanje gubara predmet je brojnih istraživanja. Postignuti su uspjesi uzgojem i ispuštanjem jajnih parazita Anastatus dispar i Oenocyrtus kuwanae. Gusjenice gubara mogu se suzbijati i korištenjem bioinsekticida na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis kurstaki. Ovi bioinsekticidi se koriste dok su gusjenice još male.

Kod kemijskog suzbijanja koriste se insekticidi koji imaju izraženo kontaktno ili želučano djelovanje, kao što su, primjerice, pripravci na osnovi klorpirifosetila, triklorfona, deltametrina, alfacipermetrina i drugi. Suzbijanje se provodi dok su gusjenice mlađe jer su tada osjetljivije na kemijska pripravke. Slična zaštita provodi se i kod drugih štetnika golobrsta.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.