Prateći objekti u kozarniku

1782

Prateći objekti u kozarniku omogućavaju lakšu organizaciju i provođenje poslova sa životinjama u raznim fazama uzgoja.

Tako da se prije početka faze jarenja moraju pripremiti pojedinačni boksovi za jarenje, kako bi se koza neometano ojarila i provela prva 3 do 4 dana sama sa jaretom/jarićima, što daje bolje rezultate u prihvatu i preživljavanju jaradi.

Nadalje poželjno je za jarad koja je odbijena od majki, što je posebno važno u uzgojima koza za proizvodnju mlijeka, predvidjeti posebne boksove za prihranjivanje. Oni se, kao i boksovi za jarenje, mogu s pregradama ograditi u sklopu kozarnika. Iako bi bilo poželjno, sa stanovišta očuvanja zdravlja mlade jaradi da se nalaze u zasebnom i toplijem dijelu kozarnika.

Za rasplodne jarčeve također je najpovoljnije predvidjeti zasebne objekte za smještaj van pripusne sezone, ili u najmanju ruku zasebne prostorije odvojene od prostorija za smještaj koza. U pripusnoj sezoni preporučuje se pojedinačno držanje jaraca.

Važan prateći objekt jest i stacionar za bolesne koze. Jer bez obzira na svu pažnju koja se posveti grlima u uzgoju, povremeno će se događati da ipak pojedine obole. Pri čemu je važno da im se pruži potrebna njega uz lak nadzor, ali i dakako njihovo odvajanje od zdravih grla, kako ne bi u slučaju kakve zarazne bolesti prenijele istu na ostale, do tada zdrave životinje. Stoga stacionar za bolesne koze najbolje je smjestiti van prostora kozarnika, a za potrebe smještaja bolesnih koza potrebno je planirati 5% od ukupne planirane podne površine za stado u uzgoju.

Na farmama koje su orijentirane proizvodnji kozjeg mlijeka, izmuzište se obično gradi kao zaseban objekt. Iako izmuzište može biti izgrađeno i u sklopu kozarnika, to ipak treba izbjegavati jer nije dobro za očuvanje higijenske kakvoće mlijeka. Važno je da mu lokacija bude takva da koze lako ulaze i izlaze iz njega, a broj mjesta za koze u izmuzištu treba biti onoliki koliko se koza nalazi u jednom boksu. Tako da sve koze iz istog boksa idu zajedno na mužnju. Izmuzište se gradi u obliku platforme na kojoj se u visini ruku obavlja strojna ili ručna mužnja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.