16.9 C
Zagreb
5 . lipanj 2023
Kozarstvo

Kozarstvo

Edukacija, savjeti i preporuke u uzgoju koza

Higijenski uvjeti u objektima za smještaj koza

Higijenski uvjeti smještaja koza imaju nezanemariv utjecaj na zdravlje životinja. Stoga se u cilju očuvanja zdravlja, uspješnog razvoja grla u uzgoju i njihove proizvodnosti, velika...

Mačji repak u ishrani stoke

Mačji repak se može s uspjehom koristiti za spremanje sijena, silaže, ishranu u zeleno, pa čak i za ispašu. Za spremanje kvalitetnog sijena mačji repak...

Ekološka proizvodnja kozjeg mlijeka

Ekološka (organska) je proizvodnja kozjeg mlijeka sve zastupljenija i može biti perspektivna za proizvođače na marginalnom zemljištu. Ekološki uzgoj koza i proizvodnja kozjeg mlijeka osobito...

Hranidba koza u ekološkom uzgoju

Kod nas prednjači ekološki uzgoj ovaca i goveda, dok se ekološkim uzgojem koza bavi razmjerno manji broj poljoprivrednika. Uzimajući u obzir prirodna obilježja koja...

Balansiranje obroka u ishrani koza i ovaca

Obroke možete uravnotežiti „ručno“, pomoću jednostavne matematike na papiru ili pomoću osobnog računala. Na osobnim računalima možete koristiti programe za uravnoteženje obroka i kalkulatora...

Mikroklimatski i higijenski uvjeti u objektima za smještaj koza

Važan čimbenik očuvanja zdravlja, samim time i bolje produktivnosti koza u uzgoju jesu odgovarajuće mikroklimatske prilike u kozarniku. Stoga se za osiguravanje kvalitetnih uvjeta držanja...

Intenzivni sustav uzgoja koza

Intenzivni sustav uzgoja temelji se na visokoproduktivnim (visokomliječnim) pasminama koza odlikovanim dobrim genetskim potencijalima za visoku proizvodnju mlijeka. Osim toga to su životinje većeg tjelesnog...

Označavanje ovaca i koza

Duga je povijest označavanja životinja, a u prošlosti je to najčešće bila briga samih uzgajivača koji su željeli prepoznatljivim oznakama označiti, „zaštititi“, prepoznati i...

Broj i uzgoj koza u Hrvatskoj

Koze na hrvatskim prostorima obitavaju stoljećima, još od divljih izvornih oblika. Doista je na pojedinim područjima duga povijest uzgoja koza i tradicije proizvodnje kozjeg...

Hrvatska bijela koza

Točno vrijeme, mjesto i način nastanka hrvatske bijele koze nisu poznati. Međutim, pretpostavlja se da je nastala oplemenjivanjem autohtonih koza s uvezenim bijelim (sanskim)...

Soja u hranidbi stoke

Jedna je od najstarijih kultiviranih biljaka koja čini velik udio u prehrani, osobito u ljudskoj, uz rižu, bilo kao kuhano zrno ili kao brašno,...

Hrvatska šarena koza

Iako je u Hrvatskoj duga tradicija uzgoja koza, niti u jednoj se grani stočarstva tijekom povijesti situacija nije toliko drastično mijenjala kao u kozarstvu. Uzgoj...

Hranidba i tov jaradi

Preporučuje se da jaradi koja se ostavlja za rasplod siše najmanje 2 mjeseca, uz davanje manje količine kvalitetne voluminozne krme (trave, sijeno, sjenaža). Nakon odbijanja...

Mliječne pasmine koza

Najvažnije pasmine koza za proizvodnju mlijeka vode podrijetlo iz Europe, stoga se njezin Alpski dio ( Švicarska, Francuska ) često naziva kolijevkom mliječnog kozarstva. Iz...