Kozarstvo

Kozarstvo

Edukacija, savjeti i preporuke u uzgoju koza

Hrvatska šarena koza

Iako je u Hrvatskoj duga tradicija uzgoja koza, niti u jednoj se grani stočarstva tijekom povijesti situacija nije toliko drastično mijenjala kao u kozarstvu. Uzgoj...

Hranidba i tov jaradi

Preporučuje se da jaradi koja se ostavlja za rasplod siše najmanje 2 mjeseca, uz davanje manje količine kvalitetne voluminozne krme (trave, sijeno, sjenaža). Nakon odbijanja...

Mliječne pasmine koza

Najvažnije pasmine koza za proizvodnju mlijeka vode podrijetlo iz Europe, stoga se njezin Alpski dio ( Švicarska, Francuska ) često naziva kolijevkom mliječnog kozarstva. Iz...

Proizvodnja kozjeg i jarećeg mesa

Zadnjih nekoliko godina ta se proizvodnja intenzivira, jer su obiteljska gospodarstva prepoznala ekonomsku isplativost te proizvodnje. Uzgoji koza organizirani su u mini farmama, s 30...

Artritis i encefalitis koza

Artritis-encefalitis (lat. caprine arthritis-encephalitis, AEK) je neizlječiva virusna bolest koza koju uzrokuje RNK virus iz porodice Retroviridae pod-porodice Lentivirinae. Bolest je proširena na svim kontinentima...

Odabir podmladka u kozarstvu

Rasplodni podmladak koji bi zamijenio izlučena grla, može se osigurati iz vlastitog uzgoja, ili kupiti od drugih uzgajivača. Ostavljanje novog rasplodnog podmladka iz vlastitog uzgoja...

Metode parenja koza

Divlje ili slobodno parenje najčešće se odvija kod ekstenzivnog načina držanja koza. Podrazumijeva držanje koza zajedno sa jarcima u periodu parenja (jedan jarac na 20...

Uzroci, posljedice i načini ublažavanja stresa u kozarstvu

Svaka nova nesvakidašnja pojava i situacija, osobito ona neugodna i bolna uzrokuje stres u koza bez obzira na njihovu tjelesnu razvijenost, spol i kategoriju,...

Predaja zahtjeva za uzgajivače ovaca i koza do 26. studenog

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine objavljen je u „Narodnim novinama“ broj...

U e-savjetovanju trogodišnji program potpore uzgajivačima ovaca i koza vrijedan 7,5 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza...

Sustav obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

Sustav jedinstvenog označavanja i registracije ovaca i koza započeo je s provedbom 2009. godine, a uspostavljen je na temelju Pravilnika o provođenju obveznog označavanja...

Odabir podmladka u kozarstvu

Rasplodni podmladak koji bi zamijenio izlučena grla, može se osigurati iz vlastitog uzgoja, ili kupiti od drugih uzgajivača. Ostavljanje novog rasplodnog podmladka iz vlastitog uzgoja...

Proizvodnja kozjeg mlijeka

Kozje mlijeko je bijele boje, slatkastog okusa i karakterističnoga mirisa. U usporedbi s kravljim, ima različit lipolitički sastav (veći udjel kapronske, kaprilne i kaprinske masne...

Utjecaj visokih temperatura na domaće životinje

Toplotni udar nastaje uslijed povećanog stvaranja topline u tijelu i smetnji u njenom odavanju. Znači, nije riječ o lokalnom djelovanju uslijed izravnih sunčevih zraka...