24.8 C
Zagreb
19 . svibanj 2024
Kozarstvo

Kozarstvo

Edukacija, savjeti i preporuke u uzgoju koza

Čimbenici koji utječu na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka

Proizvodnja mlijeka je dosta složena i uvjetovana je međusobnim odnosom između životinje, hrane i okoliša. Genetska predodređenost koze za proizvodnju mlijeka je najvažniji čimbenik količine...

Kašmirska koza ili pashmina

Kašmirska koza ili pashmina je skupina azijskih pasmina koza koja se prvenstveno uzgajaju radi proizvodnje kašmir vlakana. Porijeklo vodi iz regije Kašmira. Ime „pashmina" vodi...

Obrada papaka kod koza

Koze pripadaju u red dvopapkara. Između dva papka jedne noge često im se skuplja stelja, gnoj i druga prljavština. Stoga je potrebno papke s...

Odvajanje mladunčadi mliječnih ovaca i koza

U ekstenzivnim sustavima uzgoja ovaca i koza, ponajviše u onima namijenjenim proizvodnji mesa, uobičajen je prirodni uzgoj mladunčadi (uz majku i sisanje) pri čemu...

Hranidba koza u laktaciji

Osim visokokvalitetne voluminozne krme i u ovom periodu potrebno je koze prihranjivati koncentriranom krmom. Osim što pravilna hranidba na početku laktacije omogućava ukupnu visoku proizvodnju...

Zanimljivosti o hranidbi koza

Koze su životinje koje vole brstiti te koje toleriraju različite okuse hrane i jedu biljke kao što je lišće niskog raslinja, koje druge životinje...

Voluminozna hrana u kozarstvu

Obzirom da su koze preživači, jasno je kako je voluminozna krma osnovna komponenta njihovog obroka. Ona se koristi u svježem i osušenom stanju. Silirana se...

Higijenski uvjeti u objektima za smještaj koza

Higijenski uvjeti smještaja koza imaju nezanemariv utjecaj na zdravlje životinja. Stoga se u cilju očuvanja zdravlja, uspješnog razvoja grla u uzgoju i njihove proizvodnosti, velika...

Mačji repak u ishrani stoke

Mačji repak se može s uspjehom koristiti za spremanje sijena, silaže, ishranu u zeleno, pa čak i za ispašu. Za spremanje kvalitetnog sijena mačji repak...

Ekološka proizvodnja kozjeg mlijeka

Ekološka (organska) je proizvodnja kozjeg mlijeka sve zastupljenija i može biti perspektivna za proizvođače na marginalnom zemljištu. Ekološki uzgoj koza i proizvodnja kozjeg mlijeka osobito...

Hranidba koza u ekološkom uzgoju

Kod nas prednjači ekološki uzgoj ovaca i goveda, dok se ekološkim uzgojem koza bavi razmjerno manji broj poljoprivrednika. Uzimajući u obzir prirodna obilježja koja...

Balansiranje obroka u ishrani koza i ovaca

Obroke možete uravnotežiti „ručno“, pomoću jednostavne matematike na papiru ili pomoću osobnog računala. Na osobnim računalima možete koristiti programe za uravnoteženje obroka i kalkulatora...

Mikroklimatski i higijenski uvjeti u objektima za smještaj koza

Važan čimbenik očuvanja zdravlja, samim time i bolje produktivnosti koza u uzgoju jesu odgovarajuće mikroklimatske prilike u kozarniku. Stoga se za osiguravanje kvalitetnih uvjeta držanja...

Intenzivni sustav uzgoja koza

Intenzivni sustav uzgoja temelji se na visokoproduktivnim (visokomliječnim) pasminama koza odlikovanim dobrim genetskim potencijalima za visoku proizvodnju mlijeka. Osim toga to su životinje većeg tjelesnog...