Voluminozna hrana u kozarstvu

2889

Obzirom da su koze preživači, jasno je kako je voluminozna krma osnovna komponenta njihovog obroka.

Ona se koristi u svježem i osušenom stanju. Silirana se također može koristiti, no bolje je izbjegavati jer lako može dovesti do pojave raznih probavnih poremećaja kod koza. Prilikom planiranja pokretanja kozarske proizvodnje, moraju se predvidjeti i potrebne površine za proizvodnju voluminozne krme, kojima bi uzgajivač trebao raspolagati u cilju ekonomičnosti proizvodnje. Na našim područjima u kombiniranom stajno- pašnom sistemu, koji je i najzastupljeniji, potrebno je predvidjeti 1 ha površine za 8-10 grla koza u uzgoju. S tim da se od navedene površine 0,7 do 0,8 koristi kao pašnjak, a 0,2 do 0,3 ha kao oranica za proizvodnju voluminoznog krmiva (sijeno, eventualno silaža).

Za koze je svojstveno da posebno uživaju u brstu. U prosjeku čak 53% vremena u ispaši koristi u brstu raznih drvenastih biljaka, tek 38% vremena pase, a ostatak vremena utroši u ostale aktivnosti. Na našim područjima brst ima i posebnu važnost, u kombinaciji s ispašom.

No, iako su mu koze prilično sklone, ipak se dobrim brstom mogu podmiriti tek uzdržne potrebe u energiji i proteinima. To je dovoljno, dakle samo u prvoj fazi skoznosti ili za nisku produktivnost autohtonih primitivnih pasmina koza ili križanaca u kojih prevladava primitivni niskoproizvodni tip pasmine. Dakle, u ozbiljnoj proizvodnji se u hranidbu moraju uključiti i druga krmiva, kao što su sijeno, sočna i zelena krma, te koncentrat.

Uz brst i pašu, sijeno je nezaobilazna dopunska krma u ishrani koza. Ono sadrži dosta sirove vlaknine. Na našim područjima se najčešće koristi livadsko sijeno, jer prevladava ekstenzivan tip uzgoja većinom križanaca u tipu autohtonih pasmina pa su ulaganja dosta niska. No, u poluintenzivnom i intenzivnom tipu uzgoja, gdje se koriste visokoproizvodne pasmine, neophodno je korištenje djetelinskog, djetelinsko- travnog ili lucerninog sijena.

Sijeno treba biti pravilno spremljeno, prirodne zelenkaste boje i ugodnog mirisa. Koze su dosta osjetljive na higijensku kakvoću sijena, te ne jedu staro, prljavo, pljesnivo i zaraženo sijeno.

Slama se u hranidbi koza može koristiti, iako iznimno i to obično na prijelazu sa zimske na ljetnu ishranu. Najbolje je koristiti slamu od zobi. Prije davanja ju je potrebno isjeckati, a iskoristivost joj je povećava ako se pomiješa sa drugim krmivima.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.