Fino podešavanje pluga

1816

Nakon izoravanja prvih brazdi plug treba dodatno podesiti („preštelati“, prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu) kad uđe u brazdu.

oranje

• Podešavanje dubine oranja
– pomoću kopirnog (potpornog) kotača.
• Podešavanje širine zahvata prve brazde
– pomicanjem pluga lijevo-desno na osovini za priključivanje (poprečna osovina).
• Podešavanje ukupne širine zahvata pluga
– zakretanjem plužnih tijela, pluga.
• Podešavanje pluga po vodoravnoj ravnini
– razmak prednjih i stražnjih kotača mora biti podešen na odgovarajuću mjeru. Pri tome je linija vuče traktora najbliža liniji otpora pluga, pa nema bočnih sila i traktor se vodi po pravcu. Lemeš prvog plužnog tijela mora dosegnuti zid brazde (preklapanje 2 cm). Ako se ukaže potreba pomicanja okvira pluga po poprečnoj osovini pluga, tada se pomiče i linija otpora pluga, što utječe na vođenje traktora.
• Podešavanje pluga po okomitoj ravnini
– svako plužno tijelo mora orati na istoj dubini i dno brazde mora biti vodoravno, a to znači da plug mora biti po uzdužnoj osi u vodoravnom položaju. To se postiže skraćivanjem ili produžavanjem gornje poluge trotočja (top-link), kako plug ne bi radio „na nos“ ili „na petu“. Plug mora po uzdužnom i poprečnom pravcu stajati uspravno u odnosu na dno brazde, a zid odsječene brazde mora biti također okomit.
• Podešavanje crtala
– postaviti u ispravan položaj.
• Podešavanje pretplužnjaka
– postaviti u ispravan položaj.
• Određivanje brzine rada
– brzina utječe na rad pluga (kvalitetu oranja) i na utrošak energije. Preporučena brzina se kreče od 5-10 km/h.

Ocjena kvalitete rada pluga:

• sva radna tijela prave isti greben brazde,
• kretanje pluga je postojano i stabilno,
• radni zahvat ujednačen, normalan, zadan,
• oranje ravnomjerno, bez gruda,
• zaoravanje biljnih ostataka potpuno,
• bočnog zanošenja pluga nema,
• nema nakretanje pluga na petu – plaz ili na vrh raonika,
• smanjeno trošenje raonika i daski,
• vučni otpori manji,
• potrošnja goriva smanjena,
• moguća veća radna brzina.

Pridržavanjem jednostavnih i praktičnih uputa dobiva se maksimum od pluga. Podešavanje pluga ovisi o vrsti i stanju tla koje se želi poorati (laka-teška, suho-mokro). Samo dobro podešen plug omogućava kvalitetno oranje, što je preduvjet da će i ostale agrotehničke mjere biti kvalitetno odrađene, a to u konačnici daje kvalitetan i velik urod, koji donosi veću zaradu, a samim tim i motiv za još bolje, više i jače bavljenje poljoprivredom.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.